Wieliczka

termin składania prac

14.02.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placu zabaw z elementami wodnego i klasycznego placu zabaw oraz z tematycznym parkiem doświadczeń w Wieliczce

organizator: Kopalnia Soli „Wieliczka”

W otoczeniu tężni solankowej w Wieliczce powstać ma nowy — wodny i klasyczny — plac zabaw. Całość tworzyć ma kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy tematycznie powiązany z działalnością kopalni.

W otoczeniu tężni solankowej w Wieliczce powstać ma nowy — wodny i klasyczny — plac zabaw. Całość tworzyć ma kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy tematycznie powiązany z działalnością kopalni.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej placu zabaw w Wieliczce obejmującej elementy wodnego i klasycznego placu zabaw oraz parku doświadczeń, punkt gastronomiczny i strefę relaksu.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty.
Konkursowa propozycja powinna być wkomponowana w otoczenie i krajobraz tężni solankowej i tworzyć atrakcyjny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy o prozdrowotnych walorach. Atrakcje zaplanowane w parku doświadczeń powinny tematycznie być związane z działalnością Kopalni Soli „Wieliczka”. Strefa relaksu powinna być wkomponowana w powstający plac zabaw i obejmować co najmniej ławki i leżaki, a planowany punkt gastronomiczny winien zostać zlokalizowany w obiekcie niepowiązanym trwale z gruntem.
 
Szczegółowe wytyczne i opis konkursu zawarte są w regulaminie.

kalendarium

Termin składania prac konkursowych: 14.02.2022 r., do godziny 11.00
Zaproszenie do udziału w negocjacjach: do 28.02.2022 r.

nagrody

Jak czytamy w regulaminie, wynikiem konkursu będzie wyłonienie nie mniej niż dwóch prac konkursowych, których autorów organizator zaprosi do udziału w negocjacjach, których efektem ma być zawarcie odpłatnej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw, przeniesienie praw autorskich do konkursowej koncepcji oraz do dokumentacji projektowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

sąd konkursowy

  • Paweł Nowak (Przewodniczący)
  • Maciej Kowalcze
  • Jarosław Malik
  • Tomasz Broniowski
  • Marcin Kornio

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://www.kopalniawieliczka.eu/konkurs-na-koncepcje-placu-zabaw/

regulamin

https://www.kopalniawieliczka.eu/konkurs-na-koncepcje-placu-zabaw/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE