Rzeszów

termin składania prac

19.11.2021

Konkurs na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

organizator: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, SARP Oddział Rzeszów | inwestor: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Ruszył dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem wskazanego terenu.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym — przewidziano nagrodę pieniężną oraz zaproszenie autora (uczestnika) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego, w pierwszym etapie konkursu zainteresowani udziałem składają wnioski o dopuszczenie, na podstawie których uczestnicy spełniający warunki udziału w konkursie zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych. Na podstawie ich oceny Sąd Konkursowy zaprosi pięciu uczestników do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych.
 
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Inwestycja ta pozwoli rozszerzyć zakres działalności szpitala. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego obejmującej w szczególności obiekt. Szacowana powierzchnia użytkowa planowanego budynku głównego wynosi około 18 000-20 000 m² (z wyłączeniem powierzchni garaży podziemnych, nadziemnych wielopoziomowych). Budynek powinna charakteryzować energooszczędna technologia, pełna cyfryzacja, dostępność i powiązanie z istniejącymi budynkami szpitala.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 23.09.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin składania opracowań studialnych etapu I: 19.11.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin składania prac konkursowych etapu II: 25.01.2022 r. do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu przez Sąd Konkursowy: 07.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 09.02.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II nagroda: 40 000 zł brutto
 • III nagroda: 30 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia: 12 000 zł brutto każde
 

sąd konkursowy

 • arch. Krzysztof Leśnodorski, SARP Oddział Kraków – przewodniczący
 • arch. Robert Szular, SARP Oddział Rzeszów – sędzia referent
pozostali sędziowie:
 • arch. Michał Grzymała Kazłowski, SARP Oddział Warszawa
 • arch. Wojciech Fałat, SARP Oddział Rzeszów
 • Barbara Rogowska, dyrektorka szpitala, przedstawicielka inwestora
 • Piotr Skworzec, przedstawiciel inwestora
 • Lesław Majkut, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
sekretarz konkursu:
 • arch. Marek Chrobak, SARP Oddział Rzeszów
 

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://www.dropbox.com/sh/dujwfqv0myp0aw4/AAA2ZFUBrvt_mjhGykp8Yb3ua?dl=0&preview=REGULAMIN_KONKURSU_PCZD_Rzesz%C3%B3w.pdf

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE