Starogard Gdański

termin składania prac

10.05.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera w Starogardzie Gdańskim

organizator: Gmina Miejska Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański w drodze konkursu poszukuje pomysłu na koncepcję pomnika upamiętniającego gen. Józefa Hallera.

Gmina Miejska Starogard Gdański w drodze konkursu poszukuje pomysłu na koncepcję pomnika upamiętniającego gen. Józefa Hallera.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym i historycznym koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera, zlokalizowanego na obszarze w pobliżu dworca PKP u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdańskim.
 
Projekt pomnika powinien przypominać o powrocie Starogardu do Macierzy poprzez uhonorowanie postaci gen. Józefa Hallera — z uwzględnieniem we właściwym kontekście historycznym jego związków z miastem.

warunki

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze nieograniczonej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera, którego wysokość całkowita nie będzie przekraczała 3 metrów. Postać lub postacie występujące na pomniku preferowane są w naturalnej wielkości.

Prace konkursowe oceniane będą według atrakcyjności artystycznej proponowanej koncepcji, zgodności z tradycją historyczną, realności i ekonomiki przyjętych rozwiązań.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 20 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 2 500 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 25 marca 2024 roku
   
 • Termin składania prac konkursowych: 10 maja 2024 roku, do godz. 14:00

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 4 czerwca 2024 roku

sąd konkursowy

 • Janusz Karczyński — przewodniczący sądu konkursowego, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Urząd Miasta Starogard Gd.
 • Paulina Orzoł — sędzia referent, naczelniczka Wydziału Planowania i Urbanistyki, Urząd Miasta Starogard Gd.
 • Ryszard Szwoch
 • Martyna Łangowska-Siembida — radna Rady Miasta Starogard Gd. 
 • Sławomir Ruśniak — radny Rady Miasta Starogard Gd.
 • Mariusz Brodnicki — dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej
 • Ewa Roman — dyrektorka Starogardzkiego Centrum Kultury
 • Leszek Krzykowski — sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html

regulamin

https://bip.starogard.pl/api/files/58767

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE