Legionowo

termin składania prac

21.01.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

organizator: Powiat Legionowski

Starostwo Powiatowe w Legionowie zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs rekomendowany jest przez SARP.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku nr 1 jako zakres opracowania konkursowego.

Konkurs rekomenduje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu. Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie regulaminu: do 22.10.2021 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.10.2021 r. (do godz. 11.00)
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału: 09.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 21.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 11.02.2022 r.


nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Ewa Zaremba-Kasprowicz, przewodnicząca sądu konkursowego
 • arch. Jakub Wacławek – sędzia referent
 • arch. Andrzej Kalinowski – sędzia konkursowy
 • Grzegorz Kubalski - sędzia konkursowy
 • Paweł Trawkowski – sędzia konkursowyPaweł Zając – sędzia konkursowy
 • Ewa Listkowska – sędzia konkursowy
 • Łukasz Kucharzewski – sędzia konkursowy

Funkcję sekretarza konkursu pełni: Katarzyna Łysek (nie jest członkiem sądu konkursowego) 

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://platformazakupowa.pl/file/get_new/ba11a7ec3e3e00ab8aa4b0fdbbc4e03e.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE