Ogólnopolski

termin składania prac

31.03.2023

„Projekt dobrze ułożony 2023”. Konkurs na koncepcję i wizualizację przestrzeni z kostką brukową Vjetra®

organizator: BRUK

Już 26 stycznia br. w trakcie 4 Design Days startuje konkurs „Projekt dobrze ułożony 2023” na wizualizacje obiektów architektonicznych z zastosowaniem w ich otoczeniu nawierzchni z kostki Vjetra®. Pula nagród wynosi 30 tys. zł, a w jury zasiedli: Aleksandra Grzonka, Przemo Łukasik i Adam Maroszek.

cel

Ogólnopolski konkurs „Projekt dobrze ułożony 2023” jest pierwszą edycją konkursu, który ma na celu wyłonienie najciekawszych wizualizacji obiektów architektonicznych wraz z propozycją zastosowania w ich otoczeniu zewnętrznym kostki brukowej Vjetra® lub/i V-Vjetra frimy BRUK.

warunki

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.

W konkursie udział mogą wziąć architekci, architektki, architekci i  architektki wnętrz, projektanci i projektantki oraz studenci i studentki kierunków związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem. Organizator nie wyklucza jednak z udziału w konkursie osób niezajmujących się zawodowo architekturą, architekturą wnętrz oraz projektowaniem.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie i grupowo.

Zadaniem konkursowym jest wizualizacja obiektów architektonicznych wraz z propozycją zastosowania w ich otoczeniu zewnętrznym co najmniej jednego ekoukładu nawierzchni z kostki brukowej Vjetra® lub/i jej opcji kostki V-Vjetra, zgodnie z wytycznymi konkursu.

Każde zadanie konkursowe musi zostać przesłane jako osobne zgłoszenie poprzez osobny formularz zgłoszeniowy, nawet jeśli wysyłane jest przez tę samą osobę.

Każda wizualizacja musi spełniać następujące wymagania:

 • w projekcie musi być użyty co najmniej jeden z ekoukładów kostki zamieszczonych w materiałach pomocniczych,
 • ilość ujęć od 3 do 5 — ujęcie ogólne zawierające układ kostki w kontekście obiektu architektonicznego, co najmniej jeden widok ogólny sceny z perspektywy człowieka stojącego, detale ułożenia kostki,
 • główny obiekt architektoniczny sceny musi być autorskim projektem,

Organizator wyklucza wizualizacje zawierające m.in. montaże ze zdjęciami obiektów udostępnionych w serwisach zdjęć do pobrania.

Dołączane pliki powinny spełniać następujące kryteria:

 • rozdzielczość minimalna 2560×1440 pikseli,
 • układ poziomy,
 • kolorystyka RGB,
 • naturalna kolorystyka (wyklucza się prace monochromatyczne),
 • zapis plików w formacie.jpg lub.png.,
 • wielkość wszystkich plików nie może przekroczyć 50 MB,
 • na wizualizacjach nie mogą być umieszczone żadne logotypy lub znaki wodne,
 • maksymalny możliwy fotorealizm prac.

Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy [link] oraz załączyć do formularza zgłoszeniowego projekt. Formularz jest aktywny przez cały czas trwania konkursu.

nagrody

W konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

 • I Nagroda — 15 tys. złotych brutto,
 • II Nagroda — 10 tys. złotych brutto,
 • III Nagroda — 5 tys. złotych brutto.

Kryteria oceny:

 • zgodność zgłoszenia z regulaminem,
 • funkcjonalność zastosowanego układu (układów) kostki,
 • wrażenie ogólne i klimat pracy,
 • realizm pracy,
 • całościowe walory architektoniczne pracy,
 • nowatorstwo projektu,
 • proekologiczne rozwiązania projektu.

kalendarium

 • termin nadsyłania prac: od 26 stycznia do 31 marca 2023 roku,
 • termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 kwietnia 2023 roku.

jury

Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona jury, składające się z trzech osób:

 • dr Małgorzata Grzonka — Pracownia Architektury Cechownia,
 • Przemo Łukasik — medusa group
 • Adam Maroszek — współautor kostki Vjetra®, ekspert firmy Bruk.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://vjetra.pl/konkurs/#o-konkursie

regulamin

https://vjetra.pl/konkurs/#regulamin

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE