Polska

termin składania prac

25.10.2021

Konkurs realizacyjny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m²

organizator: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wystartował rządowy, dwuetapowy konkurs na projekt domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m² w ramach programu Polski Ład. Udziału w konkursie nie rekomenduje Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej.

cel

„Celem konkursu jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno‑funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Dzięki konkursowi szansę na powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne. W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną” — piszą organizatorzy konkursu.

warunki

Konkurs jest dwuetapowy, realizacyjny. I etap obejmuje zakres studialny, którego celem jest wyłonienie 100 najlepszych projektów, etap II zaś przygotowanie prac konkursowych, spośród których Sąd Konkursowy wyłoni 50 najlepszych propozycji.
 
Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², opracowany na minimalnej, typowej działce budowlanej. Wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny dom ma być przeznaczony dla czteroosobowej rodziny. Jak czytamy w regulaminie, w projekcie należy uwzględnić istotne elementy zagospodarowania przykładowej działki, w tym miejsca parkingowe dla dwóch samochodów osobowych.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29.09.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych (etap I): 25.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych (etap II): 08.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 05.01.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje przyznanie 100 nagród pieniężnych w wysokości 5 000 zł brutto każda (dla prac wyłonionych w I etapie; łączna pula nagród wynosi 500 000 zł brutto), 6 nagród rzeczowych w formie wyróżnień (dyplom) i 50 nagród (dla prac wyłonionych w II etapie) w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

sąd konkursowy

 • dr inż. arch. Adam Baryłka — przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Wiss — sędzia referent

pozostali sędziowie:
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz
 • mgr Tomasz Saciłowski

sędziowie rezerwowi:
 • dr inż. Radosław Sekunda
 • mgr inż. arch. Adam Popielewski
 • mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz

sekretarze konkursu:
 • Anna Sztylko
 • Adrianna Sulej

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Udziału w konkursie nie rekomenduje Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej, podtrzymując swoje negatywne stanowisko wobec dystrybucji przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² oraz sprzeciwiając się idei typizacji w projektowaniu budynków, która nie spełnia rzeczywistych potrzeb obywateli.
 
„Projekt typowy może nie tylko nie zapewnić potrzeb indywidualnych, ale przede wszystkim nie spełnić wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym, a nie indywidualnym. Nadto, dystrybucja przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m², pogłębi kryzys na rynku projektowym, doprowadzając do marginalizacji zawodu architekta jako partnera inwestora w procesie inwestycyjnym, a w konsekwencji do degradacji ładu przestrzennego” — czytamy w oświadczeniu Izby Architektów RP.
 
Jak podkreśla IARP, konkurs wpisuje się w proponowaną w ustawie idee przeniesienia odpowiedzialności za prawidłowy proces budowlany na samych obywateli. Wyłączenie z procesu budowlanego osób z uprawnieniami i przenoszenie pełnej odpowiedzialności na inwestorów jest zdaniem Izby niedopuszczalne.
 
„Samorząd zawodowy architektów podkreśla, że rolą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu inwestycyjnego, począwszy od prawidłowego zaprojektowania obiektu, aż po pełnienie nadzoru nad jego realizacją zarówno pod kątem zgodności z projektem, jak i przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Udział w tym procesie projektantów, jak i kierowników budów jest gwarantem bezpieczeństwa użytkowników, ładu przestrzennego, a w konsekwencji praw inwestorów oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich” — podkreśla Krajowa Rada IARP.
Dostrzegając w konkursie zagrożenie dla całego środowiska i licząc na solidarność architektów, Izba Architektów RP nie rekomenduje udziału w konkursie w żadnej formie.

warunki

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny

regulamin

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/zamowienia/regulamin_konkursu_0.pdf?681

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE