Miechów

termin składania prac

12.10.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji hali sportowej w Miechowie

organizator: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, SARP Oddział Kraków | inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Gmina i Miasto Miechów we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie. Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Marii Konopnickiej w Miechowie.

Gmina i Miasto Miechów we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku o funkcji sportowej wraz z przyległym terenem. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie obiektu, który wpisze się w charakter i tkankę Miechowa.

Obiekt powstanie w północno-wschodniej części miasta, obok budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.

warunki

Zaproponowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne dla wielofunkcyjnej hali, jak czytamy w regulaminie, powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.

Budynek będzie pełnić różne funkcje, w zależności od pory dnia — będzie to przestrzeń do zajęć wychowania fizycznego dla pobliskiej szkoły, popołudniowych aktywności komercyjnych oraz organizowania rozmaitych wydarzeń.

Część sportowa powinna składać się z pełnowymiarowych boisk, a płyta główna umożliwiać podział na trzy niezależne sale treningowe oddzielone kurtynami, w celu równoległego prowadzenia zajęć sportowych w trzech różnych grupach wiekowych. Należy uwzględnić także zespół małej hali sportowej oraz część administracyjną. Wokół hali należy zlokalizować dodatkowe boisko typ „Orlik” oraz siłownię na świeżym powietrzu. Na opracowywanym terenie należy przewidzieć również stanowiska parkingowe dla przynajmniej 20 rowerów, minimum 40 samochodów i dla 2 autokarów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 22 lipca 2022 r.
 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 8 sierpnia 2022 r., do godz. 14:00
 • wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 15 sierpnia 2022 r.
 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: do 2 września 2022 r.
 • termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
 • termin złożenia prac konkursowych w konkursie: do 12 października 2022 r., do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 21 października 2022 r.
 • publikacja wyników konkursu na stronie internetowej organizatora: do 21 października 2022 r.

sąd konkursowy

 • Piotr Lewicki SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
 • Marcin Brataniec SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
 • Marcin Charciarek
 • Piotr Chuchacz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Andrzej Banaśkiewicz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
 • Iwona Dróżdż Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
 • Małgorzata Galińska Podinspektorka Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
 • Anna Gawin Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
 • Mateusz Sobecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
 • Marcin Buczek-Palczyński SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/15/hala-sportowa-w-miechowie-konkurs-sarp-nr-1026/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/07/MIE_Regulamin_Konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE