Warszawa

termin składania prac

21.05.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wesoła

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, wizualnym i ekonomicznym przy zachowaniu jak największej ilości drzew.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

Przedmiotem konkursu jest projekt placówki wsparcia dziennego dla dzieci głównie w wieku 6-16 lat, która oferować będzie nie tylko opiekę, ale i działania wychowawcze, wyżywienie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia terapeutyczne; Fab-Labu mieszczącego pracownię stolarską i artystyczną oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

 

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 25 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 maja 2024 roku, do godz. 10:00
 • Termin składania prac konkursowych: nie mniej niż 8 tygodni od dnia zaproszenia uczestników konkursu do składania prac konkursowych

sąd konkursowy

 • Wiesław Paulski — przewodniczący sądu konkursowego
 • Grzegorz Ciosek — sędzia referent
 • Katarzyna Herman — Główna Specjalistka w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Tomasz Pniewski — Główny Specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Jarosław Adamczuk — Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
 • Marcin Rybak — Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia
 • Anna Dąbrowska — Naczelniczka Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wesoła
 • Piotr Zieliński — Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła
 • Beata Stachelek — Główna Specjalistka w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

regulamin

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE