Miechów

termin składania prac

01.01.1970

Konkurs na przebudowę centrum Miechowa

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Miechowie

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na projekt przebudowy centrum Miechowa.
Urząd Miasta i Gminy w Miechowie we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na projekt przebudowy centrum Miechowa.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy centrum Miechowa.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym.

Konkurs podzielony jest na zakres studialny (obejmujący między innymi rozbiórkę i budowę elementów amfiteatru plenerowego) i zakres realizacyjny (obejmujący teren Rynku i ulic centrum Miechowa).

W pracach konkursowych poszukiwane będą rozwiązania, które pozwolą na stworzenie w Miechowie reprezentacyjnych, spójnych przestrzeni publicznych wpisujących się w trendy odzyskiwania przestrzeni publicznych dla mieszkańców, dążące do rozwiązań zielonych i ekologicznych oraz zachowujących wysokie walory funkcjonalne i estetyczne. Oczekuje się między innymi ograniczenia komunikacji samochodów przez Rynek, stworzenia parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego oraz zapewnienia możliwie największej powierzchni biologicznie czynnej.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 45 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto 

kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 28 września 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 9 października 2023 roku, do godz. 14.00

 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 20 października 2023 roku

 • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: do 10 listopada 2023 roku

 • Termin złożenia prac konkursowych: do 8 grudnia 2023 roku, do godz. 14.00

 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 19 grudnia 2023 roku

sąd konkursowy

 • Michał Szymanowski — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków

 • Paweł Wieczorek — Referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków

 • Marcin Kościuch — SARP Oddział Poznań

 • Marcin Włodarczyk — Małopolska Okręgowa Izby Architektów RP

 • Dominik Adamczyk — D.A.-Projekt, Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów

 • Andrzej Banaśkiewicz — zastępca Burmistrza, Urząd Miasta i Gminy Miechów

 • Iwona Dróżdż — Naczelniczka Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta i Gminy Miechów

 • Mateusz Sobecki

 • Wojciech Tambor

 • Jakub Gołąb

 • Kamil Dąbrowski

 • Marek Szeniawski — Sekretarz Organizacyjny Konkursu, SARP Oddział Warszawa

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2023/09/21/przebudowa-centrum-miechowa-konkurs-sarp-nr-1047/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/MIE_Regulamin_Konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE