Łódź

termin składania prac

14.11.2022

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Przestrzenie Miejskie”

organizator: Biuro Architekta Miasta Łodzi

Biuro Architekta Miasta Łodzi we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Przestrzenie Miejskie”. Jest on, jak czytamy w regulaminie, kontynuacją serii konkursów będących profesjonalną dyskusją nad twórczymi rozwiązaniami adaptującymi historyczną tkankę łódzkiej Strefy Wielkomiejskiej do wymogów i potrzeb współczesności, przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet uwypukleniu, jej wartości kulturowej i tożsamościowej.

Biuro Architekta Miasta Łodzi we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Przestrzenie Miejskie”. Jest on, jak czytamy w regulaminie, kontynuacją serii konkursów będących profesjonalną dyskusją nad twórczymi rozwiązaniami adaptującymi historyczną tkankę łódzkiej Strefy Wielkomiejskiej do wymogów i potrzeb współczesności, przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet uwypukleniu, jej wartości kulturowej i tożsamościowej.

cel

Celem konkursu, jak piszą organizatorzy, jest poprawa jakości przestrzeni publicznych, a co za tym idzie — jakości życia, zamieszkania i korzystania z centrum Łodzi.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
Zadaniem, jakie stoi przed uczestnikami konkursu, jest stworzenie propozycji poprawy jakości wybranych obszarów miejskich poprzez wykreowanie unikalnej i multifunkcjonalnej przestrzeni publicznej z uwzględnieniem między innymi historycznego charakteru Łodzi i rozwiązań zapobiegających występowaniu zjawiska miejskich wysp ciepła. 
 
Konkursowe pomysły zgłaszać można w trzech kategoriach:
 
Kategoria I: park kieszonkowy
Działka przy skrzyżowaniu ulic A. Struga-Wólczańska 
 
Kategoria II: podwórko miejskie
Podwórko przy ulicy Piotrkowskiej 113
 
Kategoria III: zielone ściany przy przebiciach wewnątrzkwartałowych
Przebicie między ulicami S. Moniuszki i J. Tuwima wraz z podwórkiem znajdującym się przy ulicy Piotrkowskiej 86 i między ulicami R. Traugutta, J. Tuwima, J. Kilińskiego i H. Sienkiewicza
 
Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu.

nagrody

Kategoria I: park kieszonkowy
 • I Nagroda – 10 000 zł
 • II Nagroda – 7 500 zł
 • III Nagroda – 5 000 zł
Kategoria II: podwórko miejskie
 • I Nagroda – 15 000 zł
 • II Nagroda – 10 000 zł
 • III Nagroda – 7 500 zł
Kategoria III: zielone ściany przy przebiciach wewnątrzkwartałowych
 • I Nagroda – 20 000 zł
 • II Nagroda – 15 000 zł
 • III Nagroda – 10 000 zł

kalendarium

 • Termin nadsyłania pytań do organizatora
  (na adres: bam@uml.lodz.pl, tytuł: KONKURS 2022 „PRZESTRZENIE MIEJSKIE”): 10 października 2022 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 14 października 2022 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 14 listopada 2022 r., do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: 25 listopada 2022 r.

sąd konkursowy

 • Marek Janiak − Przewodniczący, Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, Architekt Miasta
 • Beata Konieczniak − Zastępczyni Przewodniczącego, Zastępczyni Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Marek Lisiak – Sędzia Referent, Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Magdalena Talar-Wiśniewska – Dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
 • Małgorzata Kasprowicz – Dyrektorka Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Natalia Olszewska – p.o. Kierownika Oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Aleksandra Stępień – Łódzka Wojewódzka Konserwatorka Zabytków
 • Anna Wierzbicka – Dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Małgorzata Kryzińska – Dyrektorka Zarządu Zieleni Miejskiej
 • Katarzyna Tręda-Pisera – Rzeczniczka Osób Niepełnosprawnych, Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Marta Mucha – Sekretarz, Główna Specjalistka w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Łukasz Kolasa – Sekretarz, Podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-pn-przestrzenie-miejskie-id54342/2022/10/4/

regulamin

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-pn-przestrzenie-miejskie-id54342/2022/10/4/

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE