Kołobrzeg

termin składania prac

28.08.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg

organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłosiła konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych w Uzdrowisku Kołobrzeg. Konkurs rekomenduje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia: projekt pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. Oczekuje się, że projekt będzie wyróżniał sie pod kątem walorów architektonicznych i funkcjonalno-przestrzennych.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i przebiaga jednoetapowo. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie pierwszorzędnie składają wnioski o udział w konkursie, a następnie zakwalifikowani zapraszani są do składania prac konkursowych.

Projekty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści
 • integralność kompozycji całości
 • nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich
 • zgodność z programem inwestorskim
 • zgodność z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zgodność ze Strategią promocji Miasta Kołobrzeg
 • jakość rozwiązań funkcjonalnych
 • walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań
 • elastyczność - możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb
 • łączny szacunkowy koszt budowy

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10.06.2021 r., godz. 15:30
 • Termin składania prac konkursowych: 28.08.2021 r., 15:30
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 16.09.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł

jury

 • mgr inż. arch. Marta Sękulska-Wrońska, sędzia przewodniczący, przedstawiciel SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Marek Perepeczo, sędzia referent, przedstawiciel SARP Koszalin
  Sędziowie:
 • mgr Cezary Kalinowski, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel społeczny
 • mgr Ewa Pełechata, przedstawiciel organizatora
 • mgr inż. arch. Bartosz Warzecha, przedstawiciel SARP Koszalin
  Zastępcy Sędziów
 • mgr Ilona Grędas-Wójtowicz, przedstawiciel organizatora
 • mgr inż. arch. Wojciech Subalski, przedstawiciel SARP Koszalin
 • mgr inż. arch. kraj. Izabela Szymańska, sekretarz

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs.kolobrzeg.eu/pliki/regulamin.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE