Izabelin

termin składania prac

31.08.2021

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej

organizator: Gmina Izabelin, SARP Warszawa

Gmina Izabelin i Oddział Warszawski SARP ogłosiły konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej. Główna nagroda w konkursie wynosi 30 000 zł.

cel

Gmina Izabelin przystąpiła do zorganizowania konkursu architektonicznego w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Oczekuje się zaproponowania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy. Osoby i zespoły zainteresowanie uczestnictwem składają w pierwszym etapie wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a następnie prace. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. projektów w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: do 24.05.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin poinformowania o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 11.06.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 31.08.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 17.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 30 000 zł
 • II Nagroda: 20 000 zł
 • III Nagroda: 10 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca: prof. Ewa Kuryłowicz, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
 • Sędzia referent: arch. Gaweł Tyrała, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
 • Asystent sędziego referenta: arch. Michał Pawlak, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
  Pozostali członkowie:
 • Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin
 • arch. Krzysztof Stańczyk, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin
 • arch. Dominika Glonek, Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania Gminy Izabelin
 • arch. krajobrazu Joanna Skotnicka-Pergał, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski Sędzia Konkursowy OWSARP

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE