Białystok

termin składania prac

21.04.2021

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego prof. W. Bartoszewskiego w Białymstoku

organizator: Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił konkurs architektoniczny, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego osobę prof. Władysława Bartoszewskiego, który zostanie zlokalizowany w centrum miasta - na moście znajdującym się przy Placu Branickich i ul. Pałacowej. Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty, realizacyjny.

Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił konkurs architektoniczny, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego osobę prof. Władysława Bartoszewskiego, który zostanie zlokalizowany w centrum miasta - na moście znajdującym się przy Placu Branickich i ul. Pałacowej. Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty, realizacyjny.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie przez Miasto Białystok wybitnej pod względem artystycznym, przestrzennym i ideowym koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego postać Władysława Bartoszewskiego w Białymstoku, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych, a także ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykreowane koncepcje pomnika powinny być wynikiem refleksji nad życiem i działalnością prof. Władysława Bartoszewskiego – więźnia Auschwitz, żołnierza AK, działacza Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnika powstania warszawskiego, historyka, pisarza oraz wybitnego polskiego dyplomaty.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki szczegółowo opisane w załączonym Regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: 21.04.2021 r.
 • Termin ogłoszenia wyników: 30.04.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 04.05.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 15 000 zł oraz zaproszenie autora/ autorów pracy konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej
 • II Nagroda: 7 500 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 3 750 zł każde

sąd konkursowy

 • Maciej Aleksandrowicz (art. rzeźbiarz, Centrum Rzeźby Polskiej) – Przewodniczący Sądu
 • Marcin Minasz (Departament Urbanistyki UM w Białymstoku) – Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Pajek (art. rzeźbiarz, Centrum Rzeźby Polskiej) – Sędzia Referent
 • Małgorzata Niedzielko (art. rzeźbiarz) – Sędzia
 • Michał Jackowski (art. rzeźbiarz) – Sędzia
 • Rafał Rudnicki (Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku) – Sędzia
 • Stanisław Ostaszewski (Departament Urbanistyki UM w Białymstoku) – Sędzia
 • Jolanta Aleksandrowicz (Biuro Zamówień Publicznych UM w Białymstoku) – Sędzia
 • Sylwia Kozłowska (Biuro Zamówień Publicznych UM w Białymstoku) – Sędzia

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie organizatora.

regulamin

https://www.bip.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.82371

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE