Mysłowice

termin składania prac

05.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Mysłowice

Miasto Mysłowice ogłosiło konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic. Projekt ma przyciągać mieszkańców oraz przyjezdnych do centrum miasta. Konkurs przeprowadzi katowicki oddział SARP.

cel

Konkurs ma na celu:

 • uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i architektonicznym koncepcji dla fragmentu centrum miasta będącego przedmiotem realizacji polityki przestrzennej miasta na przestrzeni 20-30 lat
 • uzyskanie najlepszego projektu Masterplanu terenu na północ od ul. Kaczej określającego możliwości i zasady inwestycyjne dla tego obszaru będące podstawą do realizacji szczegółowej wielobranżowej koncepcji przestrzennej
 • zagospodarowania północnej pierzei rynku w miejscu obecnej konstrukcji w ujęciu tymczasowym-realizacyjnym oraz perspektywicznym docelowym-koncepcyjnym.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i dwuetapowy. W pierwszym etapie zainteresowani konkursem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. W drugim etapie następuje składanie opracowań studialnych przez zakwalifikowanych uczestników. Autorzy najlepszych opracowań studialnych zostaną zaproszeni do składania prac.

Organizator oczekuje, że uczestnicy zaproponują rozwiązania kompleksowe, pobudzające mieszkańców, sprowadzające ich do centrum nie tylko jako czasowych użytkowników. W kamienicach będących w posiadaniu bądź dyspozycji MZGK przewiduje się głównie funkcje mieszkalnezusługami w parterach. Rozwiązania przyjęte w konkursie winny stać sięmagnesem przyciągającym do centrum, gdzie mieszkanie będzie atrakcyjne i przyjazne.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie i wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 17.06.2021 r. godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: do ośmiu tygodni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników do godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: do sześciu tygodni od ogłoszenia listy autorów najlepszych opracowań studialnych do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 14 dni od terminu składania prac konkursowych

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: po 10 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Jacek Krych, architekt IARP, architekt krajobrazu (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, architekt IARP (SARP) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Marek Szeniawski, architekt krajobrazu (SARP)
 • mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, architekt IARP, urbanista (SARP)
 • mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, architekt IARP, urbanista (SARP, TUP)
 • dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, architekt IARP, (SARP) – Sędzia Referent
 • mgr Łukasz Konarzewski-Śląski – Wojewódzki Konserwator Zabytków (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, architekt IARP, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • mgr Marta Jabłczyńska, Sekretarz Miasta Mysłowice
 • mgr Małgorzata Książek-Grelewicz, Dyrektor MZGK Mysłowice
 • mgr inż.arch. Judyta Rduch, architekt IARP, Z-ca Dyrektora MZGK Mysłowice (z ramienia Zamawiającego)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2022_Centrum%20Myslowice/Regulamin%20Konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE