Warszawa

termin składania prac

01.01.1970

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „ Budowa centrum sportu i rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na kampusie Ochota"

organizator: Uniwersytet Warszawski, SARP o. Warszawa | inwestor: Uniwersytet Warszawski,

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”.

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”.

cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku pn. Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.

Nowy budynek ma zapewnić komfortowe warunki do uprawiania sportu oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Budynek ma być wykonany w standardzie energooszczędnym ograniczając koszty związane z jego eksploatacją. W ramach nowego budynku planuje się budowę m.in. nowoczesnej pływalni z widownią oraz wielofunkcyjnej sali sportowej z widownią, umożliwiając organizację zawodów na szczeblu akademickim. Przewiduje się również budowę
pełnowymiarowej ścianki wspinaczkowej, sali do sportów walki w tym do judo. Planowana jest realizacja dodatkowych sal wielofunkcyjnych z możliwością ich wykorzystania na cele sportowe bądź kulturalne. Planuje się również udostępnić dach budynku na cele rekreacyjne. Nowy budynek oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu pozbawiane będzie barier architektonicznych, udostępniając obiekt dla osób z niepełnosprawnościami.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym

Prace ocenione będą oceniane przez następujące kryteria:

 1. Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych.
 2. Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji.
 3. Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.
 4. Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.
 5. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

nagrody

 • I Nagroda — 60 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
  na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 55 000 zł brutto
 • III Nagroda — 35 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia honorowe

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 16 stycznia 2024 roku, godz. 15.00
 • Termin składania prac konkursowych: 30 stycznia 2024 roku, godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 20 lutego 2024 roku
 • Wystawa pokonkursowa: od 20 lutego 2024 roku do 5 marca 2024 roku.
 • Dyskusja pokonkursowa: 5 marca 2024 roku.

sąd konkursowy

 • Marcin Brataniec — Przewodniczący sądu konkursowego;
 • Marek Perepeczo — Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego;
 • Maciej Kuryłowicz — Sędzia Referent;
 • Jacek Krych – Członek Sądu Konkursowego;
 • Ewa Krogulec — Prorektor UW ds. Rozwoju, członkini Sądu Konkursowego;
 • Andrzej Alinkiewicz —  Zastępczyni Kanclerza ds. Nieruchomości UW, członkini Sądu Konkursowego;
 • Paweł Jastrzębski — Kierownik Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW, członek Sądu Konkursowego;
 • Wojciech Młynarczyk — Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW, członek Sądu Konkursowego;
 • Alicja Wleciał — Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW, członkini Sądu Konkursowego;
 • Włodzimierz Leśniewski — Dyrektor Klubu Uczelnianego AZS UW. członek Sądu Konkursowego;
 • Wojciech Wagner — Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, członek Sądu Konkursowego;
 • Daniel Frąc — Sędzia zapasowy.

Funkcję sekretarza konkursu pełni Marek Szeniawski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://1050.konkurs.sarp.pl

regulamin

https://1050.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE