Roztoczański Park Narodowy

termin składania prac

15.09.2023

Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

organizator: Roztoczański Park Narodowy, SARP Oddział Lublin

Roztoczański Park Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Lublin ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji ścieżki w „koronach drzew” i wieży widokowej.

Roztoczański Park Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Lublin ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji ścieżki w „koronach drzew” i wieży widokowej.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ścieżki w koronach drzew (Zadanie A) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec oraz wieży widokowej (Zadanie B) na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Panasówka wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego.
 
Zadanie A dotyczy koncepcji dla ścieżki w koronach drzew. Obejmuje projekt trasy o długości około 580 metrów z fragmentem podziemnym na odcinku około 30 metrów, odcinkiem około 300 metrów biegnącym po grzbiecie wydmy i z fragmentem nadziemnym o długości około 250 metrów. Ścieżka ma mieć początek u podnóża wydmy w Zwierzyńcu i wić się serpentyną między koronami drzew wznosząc się do wysokości około 25 metrów od poziomu gruntu, gdzie zlokalizowana ma być platforma widokowa. Jej celem jest umożliwienie spojrzenia na las z innej perspektywy, zapoznania się z budową poszczególnych fragmentów drzew, obserwacji roślin i zwierząt, prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 
Zadanie B dotyczy projektu na wzgórzu Polak wieży widokowej o wysokości około 45 metrów, która stanie się atrakcją turystyczną i pozwoli na przekierowanie ruchu turystycznego na peryferyjne obszary parku. Wieża powinna stanowić element neutralny krajobrazowo poprzez wielkość, formę oraz użyte materiały.
 
Jak podkreślają organizatorzy, zarówno konstrukcja ścieżki, jak i wieży widokowej powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający jak najlepsze wkomponowanie jej w otaczający krajobraz, bez wyróżniających się, dysharmonijnych elementów i kolorów.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

Zadanie A:

 • I Nagroda — 20 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 14 000 zł brutto
 • III Nagroda — 8 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 4 000 zł brutto każde

Zadanie B:

 • I Nagroda — 20 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 14 000 zł brutto
 • III Nagroda — 8 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 4 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: do 25 sierpnia 2023 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 15 września 2023 roku, godz. 12.00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 26 września 2023 roku
 • Wystawa pokonkursowa: od 3 do 10 października 2023 roku
 • Dyskusja pokonkursowa: 3 października 2023 roku

sąd konkursowy

 • Arkadiusz Bojczuk – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Lublin
 • Tadeusz Grabowski – zastępca przewodniczącego sądu, zastępca dyrektora parku ds. społecznych funkcji parku
 • Wiesław Droździel – zastępca dyrektora parku ds. ochrony przyrody
 • Łukasz Sędłak – kierownik ZUP
 • Jerzy Korszeń – SARP Oddział Lublin
 • Wojciech BieleckiSARP Oddział Lublin
 • Bartłomiej Jan Kożuchowski – sędzia referent, SARP Oddział Lublin
 • Paweł Marczakowski – zastępca członka sądu konkursowego, kierownik OEM
 • Paweł Mierzwa – zastępca członka sądu konkursowego, SARP Oddział Lublin
 • Adrianna Plewa – sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://1048.konkurs.sarp.pl

regulamin

https://1048.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE