Polska

termin składania prac

16.05.2021

Konkurs „Spotkajmy się w mieście” w ramach programu „Kształtowanie przestrzeni”

organizator: Izba Architektów Polskich, Fundacja Promocji Architektury SARP

Izba Architektów Polskich i Fundacja Promocji Architektury SARP zapraszają do udziału w konkursie „Spotkajmy się mieście”, który już ósmy raz odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz innych placówek, w których realizowany jest ww. program, jak również pozostałych szkół.

cel

Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania najciekawszej, oryginalnej pod względem merytorycznym oraz artystycznym, autorskiej pracy będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe związane z tematyką zajęć przeprowadzonych w szkołach podstawowych, średnich oraz innych placówkach oświatowych w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”.

warunki

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz innych placówek, w których realizowany jest ww. program, jak również uczniów z pozostałych szkół.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 12-15 lat (klasa 6-8)
 • 15-19 lat (szkoły średnie)

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursów dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 16.05.2021 r. do godz. 16:00
 • Termin wysyłania zapytań do regulaminu: 09.05.2021 r.
 • Obrady sądu konkursowego: 21-31.05.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 04.06.2021 r.

nagrody

Dotyczą I i II kategorii.

 • I Nagroda: 4 000 zł
 • II Nagroda: 1 000 zł
 • III Nagroda: bez nagrody pieniężnej

Sąd konkursowy

 • Członek Podkomisji IARP ds. Powszechnej edukacji architektonicznej - sędzia referent
 • Przewodniczący Podkomisji IARP ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej – przewodniczący Komisji Konkursowej
 • Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Przedstawiciel SARP
 • Przedstawiciel Partnera Programu Kształtowanie Przestrzeni - firmy FAKRO
 • Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie programu „Kształtowanie przestrzeni” w zakładce Konkursy.

regulamin

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/wp-content/uploads/2021/02/REGULAMIN-VIII-EDYCJI-KONKURSU-2021.pdf

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE