Poznań

termin składania prac

17.02.2023

Konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu

organizator: Miasto Poznań | inwestor: Miasto Poznań

Miasto Poznań ogłosiło rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. W ocenie prac ważne będą między innymi jakość powiązania z tkanką miejską, atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, wartość rozwiązań przyrodniczych i klimatycznych oraz wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych obszaru.

Miasto Poznań ogłosiło rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. W ocenie prac ważne będą między innymi jakość powiązania z tkanką miejską, atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, wartość rozwiązań przyrodniczych i klimatycznych oraz wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych obszaru. O konkursie pisał na naszych łamach Jakub Głaz [tutaj].
 

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszego zrównoważonego rozwiązania programowo-przestrzennego dla terenu po stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu wykorzystującego naturalne uwarunkowania przyrodnicze, ponieważ, jak tłumaczą organizatorzy, przyrodnicze zmiany, jakie miały miejsce na terenie objętym konkursem, podważają zasadność zapisów obowiązujących dokumentów planistycznych dla tego obszaru.

warunki

Konkurs jest konkursem studialnym, ograniczonym, dwuetapowym. Przedmiotem I etapu jest opracowanie studialne — zamysł projektowy, a II — szczegółowa koncepcja urbanistyczna.
 
Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenów położnych przy ul. Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Droga Dębińska i O. Mariana Żelazka w Poznaniu, obejmujących głównie teren po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca (obszar o powierzchni około 46 ha).
 
Zwycięska praca, jak czytamy w regulaminie, będzie wykorzystywana do prowadzenia prac nad koncepcjami, planami i projektami zagospodarowania terenów objętych pracą konkursową oraz opracowania projektu lub projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie również projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania oraz ich uchwalenia przez Radę Miasta Poznania, a także stanowić będzie materiał pomocniczy dla miejskich jednostek dla przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących terenów objętych konkursem, w szczególności analiz urbanistycznych wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych za wykonanie i przeniesienie praw do wybranych prac konkursowych w wysokości 190 000 zł brutto, podzieloną w następujący sposób:
 • nagrody pieniężne w wysokości 10 000 zł brutto dla uczestników, którzy zostaną zaproszeni do II etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową w sposób zgodny z wymaganiami regulaminu;
  dodatkowo:
 • I Nagroda 100 000 zł brutto
 • II Nagroda  25 000 zł brutto
 • III Nagroda 15 000 zł brutto

kalendarium

 • Wizja lokalna stadionu: 2.12.2022 r., g.11:00
 • Ostateczny termin składania pytań o wyjaśnienie regulaminu: 5.12.2022 r.
 • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 7.12.2022 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 9.12.2022 r.
 • Poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w I etapie konkursu: do 22.12.2022 r.
 • Wizja lokalna stadionu oraz spotkanie z organizatorem: po 9.01.2023 r.
 • Ostateczny termin składania pytań o wyjaśnienie regulaminu: 13.02.2023 r.
 • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 15.02.2023 r.
 • Ostateczny termin składania opracowań studialnych w I etapie konkursu: 17.02.2023 r.
 • Zamieszczenie informacji o kwalifikacji uczestników do II etapu konkursu: do 03.03.2023 r.
 • Ostateczny termin składania pytań o wyjaśnienie regulaminu: 24.04.2023 r.
 • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 26.04.2023 r.
 • Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie konkursu: 28.04.2023 r., g.15:00
 • Ogłoszenie wyników: 19.05.2023 r.

sąd konkursowy

 • Izabela Małachowska-Coqui – architektka krajobrazu, przewodnicząca
 • Piotr Sobczak – Architekt Miasta, zastępca przewodniczącej
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejska Konserwatorka Zabytków
 • Anna Gawrysiak-Knez – Rada Osiedla Wilda
 • Joanna Grocholewska – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Bartosz Jarosz – Wielkopolska Izba Architektów
 • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
 • Jacek Krych – SARP o. Katowice
 • Łukasz Mikuła – Rada Miasta Poznania
 • Dariusz Wieliński – Rektor AWF Poznań

  Sędziowie rezerwowi:
 • Hugon Kowalski – SARP o. Poznań
 • Piotr Kostka – SARP o. Poznań

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.poznan.pl/architektura/?fbclid=IwAR1sSQS7jhIFyAw508j8wsChq7O63zr7apLSwHVVuMe3GKXWI7zyjG3uj38

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/681823

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE