Międzynarodowy

termin składania prac

23.04.2023

Konkurs studencki „Kreatywne miasta”

organizator: Politechnika Krakowska, Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny

Politechnika Krakowska wraz z Zaporoskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym organizuje drugą edycję międzynarodowego konkursu studenckiego na kolaż. Tegoroczne hasło to „Kreatywne Miasta” a prace można zgłaszać do 23 kwietnia br.

cel

Celem konkursu jest opracowanie graficznego kolażu przedstawiającego tytułowe „Kreatywne Miasta”.

Jak tłumaczą organizatorzy — „Każde miasto powstawało i rozwijało się dzięki niezliczonym działaniom twórczym. Kształtowało się w wielu przebiegających jednocześnie procesach planowania, projektowania i budowania. Ciągłe przemiany, którym poddawana jest miejska tkanka, wymagają wciąż nowych pomysłów i decyzji. Kreatywność towarzyszy miastom, ich zarządcom i twórcom na wielu płaszczyznach. Inspirujące środowisko miejskie może również wspierać kreatywność swoich mieszkańców, którzy wypełniają i ożywiają je własną aktywnością. Trudno o jednoznaczną odpowiedź, jakie otoczenie robi to najskuteczniej. Twórczości służyć może zarówno dobra organizacja i komfortowe warunki, jak i świadomość wciąż niezaspokojonych potrzeb wymagająca wprowadzania zmian i udoskonaleń. Motywacje i preteksty dla zachodzących procesów twórczych mogą więc mieć bardzo różnorodne podłoże. „Kreatywne Miasta” są tematem, który ma zainspirować do przedstawienia ciekawych i oryginalnych opracowań, a uczestnicy konkursu mają dowolność w jego interpretacji”.

Celem dydaktycznym konkursu jest wykazanie się świadomością wewnętrznych współzależności miasta ze środowiskiem oraz człowiekiem i jego twórczą aktywnością.

Celem merytorycznym konkursu jest stworzenie dzieła o wysokich walorach artystycznych niosącego odpowiedz jakie są lub czym są „Kreatywne Miasta”.

Organizatorami konkursu są Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki i Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny.

warunki

Konkurs jest konkursem międzynarodowym, artystycznym studenckimi jednoetapowym, którym uczestnicy przez zgłoszenie się zostają dopuszczeni do udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studentki i studenci Politechniki Krakowskiej lub Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie nieprzestrzennego (płaskiego) kolażu w dowolnej technice i zapisanie go formacie PDF, (maksymalna wielkość pliku to 10 MB). Praca zapisana powinna być tak, aby umożliwiała wydruk w formacie A-3

Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami w tworzenia kompozycji i syntetyzacji zagadnień miejskich. Wyzwanie konkursowe to również praktyczny sprawdzian opanowania warsztatu tworzenia grafiki o odpowiedniej kompozycji, przynależnego zawodom, uznanym powszechnie za artystyczne. Akcent pracy należy położyć na wskazanie cech charakteryzujących kreatywność w różnych obszarach związanych miastem i jego wieloma płaszczyznami (społeczną, ekonomiczną, struktur przestrzennych, uwarunkowań lokalizacyjnych, krajobrazowych).

Każda osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace. Prace mogą być wykonane w technice zarówno cyfrowej, jak i analogowej (następnie
zeskanowane/sfotografowane).

Założenia koncepcyjne należy uzasadnić i opisać (opis powinien się składać z co najmniej trzech zdań do każdej pracy).
Dla każdej fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

kalendarium

  • dostarczenie elektronicznie prac na adres mailowy: kreatywnemiasta@gmail.com do 23 kwietnia 2023 roku do godz. 12.00,
  • rozstrzygnięcie konkursu: 17 maja 2023 roku, podczas sympozjum „Kreatywne Miasta”,
  • wystawa prac konkursowych odbędzie się w wyznaczonym później terminie.

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

  • prof. Irena Ryżowa – ZPNU,
  • dr Olga Pavliuk – ZPNU,
  • Nina Pantus – ZPNU,
  • dr hab. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK,
  • dr hab. Rafał Blazy, prof. PK
  • dr inż. Agnieszka Ciepiela – PK.

więcej informacji

Więcej szczegółów i regulamin dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://arch.pk.edu.pl/blog/2023/02/21/konkurs-studencki-na-kolaz/

regulamin

https://arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/JD04_konkurs-na-kolaz_kreatywne-miasta.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE