Kraków

termin składania prac

12.05.2023

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Metamorfoza Lea 114”

organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska zaprasza swoich studentów i studentki do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół budynku PK przy ul. Lea 114 oraz aranżacji przestrzeni na parterze budynku. Zaproponujcie ciekawe rozwiązania i wygrajcie atrakcyjne nagrody! Nagroda główna to 5 tys. zł!

cel

Celem konkursu studenckiego jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół budynku Politechniki Krakowskiej przy ul. Lea 114 oraz aranżacji przestrzeni na parterze budynku (działki nr 742/11, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, numer obrębu: K-2).

Organizator konkursu oczekuje projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu wokół budynku i projektu koncepcyjnego aranżacji stref wejściowych do budynku z uwzględnieniem potrzeb użytkowników budynku — pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, najemców komercyjnych lokali użytkowych i ich klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Rezultatem konkursu będzie dokonanie wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego dla terenu przy ul. Lea 114 i stref wejściowych do budynku.

warunki

Konkurs ma charakter konkursu studenckiego, jednoetapowego i jest skierowany do studentów i studentek Politechniki Krakowskiej. Do konkursu można zgłosić się indywidualnie lub zespołowo. Dopuszcza się udział absolwentów / absolwentek lub pracowników PK, jako opiekunów zespołów.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie:

 • koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu działki nr 742/11, jedn. ewid. Krowodrza, nr obrębu K2 w Krakowie wokół budynku PK przy ul. Lea 114,
 • koncepcji dostosowania głównego wejścia do budynku pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • aranżacji przestrzeni na parterze budynku przy wejściu głównym przy portierni (portiernia, klatka schodowa, oznaczenie wewnętrzne: wewnętrzna tablica informacyjna, numeracja pokoi)
 • identyfikacji wizualnej zewnętrznej (szyldów, oznaczeń, kierunkowskazów, oznaczeń pionowych i poziomych) uwzględniających usługową funkcję budynku i ułatwiających komunikację — zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PK,
 • opisu przyjętych rozwiązań, wraz z ich uzasadnieniem.

Koncepcja powinna być przedstawiona w formie drukowanej i cyfrowej — plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym:

 • plansza nr 1 — projekt zagospodarowania terenu (PZT) — skala 1:250,
 • plansza nr 2 — aranżacja stref wejściowych wraz z hallem wejściowym i klatką schodową w segmencie A budynku — skala 1:50,
 • plansza nr 3 — wizualizacje.

nagrody

Nagrody:

 • I Nagroda — 5000 zł,
 • II Nagroda — 3500 zł,
 • III Nagroda — 2000 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień po 500 zł w formie bonów na materiały zużywalne.

W ocenie projektu premiowane będą:

 • zoptymalizowane koszty realizacji, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (m.in. wykorzystanie istniejącej infrastruktury, proponowane zmiany powinny być uzasadnione ekonomicznie, ekologiczne i energooszczędne),
 • jakość przestrzeni wokół budynku,
 • jakość zaproponowanych rozwiązań w obrębie wejścia do budynku i w budynku oraz w jego otoczeniu,
 • poziom dostosowania rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • uwzględnienie potrzeb obecnych (ewentualnie przyszłych) użytkowników pomieszczeń (jednostek PK oraz wynajmujących firm).

kalendarium

 • terminy wizji lokalnych — 16 i 28 marca 2023 roku, godz. 12.00,
 • termin zgłoszeń — 12 maja 2023 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników nastąpi do 15 dni od zakończenia naboru prac konkursowych.

komisja konkursowa

Oceny prac konkursowych dokona powołana komisja konkursowa w składzie:

 • prof. Andrzej Białkiewicz — przewodniczący,
 • dr Marek Bauer — prorektor ds. studenckich,
 • dr hab. Tomasz Kapecki, prof. PK — prorektor ds. ogólnych,
 • Sylwia Momot-Luzara — kanclerz PK,
 • Magdalena Majczak — dział Inwestycji i Remontów,
 • Ewa Deskur-Kalinowska — dział promocji,
 • Angelika Kopeć — biuro Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Monika Firlej — FutureLab, sekretarka komisji konkursowej (futurelab@pk.edu.pl, tel. 600426025)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://futurelab.pk.edu.pl/?p=841

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE