termin składania prac

19.10.2023

Konkurs Student Trophy24

organizator: proHolz Austria, Wiedeński Uniwersytet Techniczny

Konkurs Student Trophy24 po raz pierwszy skierowany jest do studentek i studentów polskich uczelni. Do 19 października br. można zgłaszać swój udział w wyzwaniu, którego celem są pomysły na rozbudowę lub nadanie nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach w Wiedniu z zastosowaniem drewna jako głównego materiału budowlanego.

cel

Konkurs proHolz Student Trophy to otwarty, międzynarodowy konkurs studencki, którego ideą jest wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego do rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych miast. Ogłoszona właśnie jego piąta edycja zachęca do udziału uczestników z kilku krajów Europy, w tym po raz pierwszy także studentów i studentki z Polski. Celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na rozbudowę lub nadanie nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach w Wiedniu. Celem jest stworzenie rozwiązań z wykorzystaniem drewna jako głównego materiału budowlanego.

warunki

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i skierowany do studentów i studentek architektury. Zaleca się, aby w zespole była też osoba studiująca inżynierię budowlaną.

Wyzwaniem jest dalszy rozwój Wiednia — poprawa istniejącej struktury, tworzenie nowych przestrzeni, rozbudowa, modyfikacja, nadanie nowych funkcji, poprawa stanu surowego budynku (energetyczna i funkcjonalna). Ważne jest wykorzystanie zalet budownictwa drewnianego — lekkość, szybki montaż, modułowość itp.

Studenci i studentki będą wykorzystywać potencjał nowoczesnego budownictwa drewnianego w kontekście zabudowy i rozbudowy już istniejących struktur w gęstych obszarach miejskich w Wiedniu. Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji rozbudowy śródmieścia stolicy, poszerzenie i osadzenie budowli w istniejącej tkance miejskiej. To częste wyzwanie budowlane w Wiedniu, które wywołuje wiele dyskusji na temat życia miejskiego — mówi dr Georg Binder z organizacji proHolz.

Organizator wskazał pięć działek budowlanych w zwartym obszarze miejskim w Wiedniu. Uczestnicy konkursu przedstawią pomysły i rozwiązania, które pokażą, jak wśród kamienic, poprzez ich rozbudowę lub nadbudowę przy wykorzystaniu drewna, poprawić istniejącą strukturę i tworzyć nowe, przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie miejskie.

Cyfrowe zgłoszenie musi być wykonane zgodnie ze specyfikacją podaną na stronie konkursu.
Do zgłoszenia do drugiego etapu jury wymagane jest modelowe przedstawienie zadania budowlanego.

Nagrodzone projekty z czwartej edycji można zobaczyć na prezentacji udostępnionej przez organizatorów.

nagrody

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Przewidziano również dodatkowe nagrody w wysokości 1000 euro dla autorów / autorek lub zespołów, których projekty zostaną wyróżnione przez jury konkursowe.

kalendarium

  • termin zgłaszania uczestników: 19 października 2023 roku,
  • termin nadsyłania projektów: 1 marca 2024 roku,
  • preselekcja jury: 20 marca 2024 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu: 17 kwietnia 2024 roku,
  • wręczenie nagród: 16 maja 2024 roku na Wiedeńskim Uniwersytecie Technicznym.

jury

W skład jury wejdą między innymi:

  • Katharina Bayer — członkini redakcji Zuschnitt (Wiedeń), przewodnicząca jury
  • Sylvia Polleres — Katedra Konstrukcji Drewnianych i Projektowania w Obszarach Miejskich na Politechnice Wiedeńskiej
  • przedstawiciele Katedry projektowania strukturalnego.

Koordynatorką w Polsce jest dr Małgorzata Wnorowska (Forestor Communication) m.wnorowska@forestor.pl

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu. 

warunki

www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE