Ogólnopolski

termin składania prac

09.01.2023

„Szkice Architektoniczne”. Konkurs dla uczniów i studentów

organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, partner: IARP

Uwaga studentki i studenci architektury oraz uczennice i uczniowie szkół średnich! Trwa kolejna edycja konkursu Szkice Architektoniczne organizowanego przez IARP i Targi Budma. Tegoroczne hasło to „Adaptacje, przebudowy, odbruki”.

cel

Celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów i studentek kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów i uczennic szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu Szkice Architektoniczne to „Adaptacje, przebudowy, odbruki”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w formie rysunku odręcznego prezentującego wpływ wybranych materiałów na jakość, wygląd i charakter architektury.

„Umiejętność szkicowania to technika coraz bardziej zapomniana przez uczniów, a później studentów architektury i architektów, wypierana przez programy graficzne. A przecież prawdziwe pomysły rodzą się w głowie i w pierwszej kolejności przenoszone są na papier w celu ich utrwalenia. Zdolności plastyczne przydają się nie tylko w pracy, można z nich zrobić użytek także w codziennym życiu, dlatego otwieramy się z konkursem także na młodszych pasjonatów rysunku. Konkurs Szkice Architektoniczne pozwala niejako cofnąć się do źródła inspiracji, kreacji, czyli po prostu naszej wyobraźni, ale też wymaga głębszego wejścia w temat i zaproponowania rozwiązań, które będą służyć człowiekowi — tak dzisiaj, jak przede wszystkim w przyszłości” — mówi Bartosz Jarosz, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

warunki

Organizatorzy oczekują od uczestników i uczestniczek konkursu, spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi, precyzyjnej, wystudiowanej, wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu. Tegoroczne hasło powinno być możliwie szeroko rozumianą inspiracją. Jak czytamy na stronie organizatorów — twórcze, nieoczywiste prace mają unaocznić, jak różnie można rozumieć te słowa. Ważne w konkursie jest pokazanie, jak bogaty jest język sztuki, jaka różnorodność tkwi w kreatywnym podejściu do tematu, jaką wartość niesie artystyczna brawura.

Prace, wykonane techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką) na formacie A2, powinny uwzględniać aktualne zagadnienia dbałości o środowisko naturalne, której przejawem może być kreowanie odpowiedzialnej i funkcjonalnej architektury obiektu bądź przestrzeni.

Dziesięć nominowanych prac, ocenionych przez eksperckie jury, awansuje do ścisłego finału. W trakcie targów BUDMA ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu.

nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

  • I Nagroda — 3 000 zł,
  • II Nagroda — 1 500 zł,
  • III Nagroda — 1 000 zł,
  • Nagroda Publiczności.

Prace będą oceniane pod względem: walorów wizualnych i estetycznych; nowatorstwa i wrażliwości wykonanej pracy konkursowej; artystycznej wypowiedzi; precyzji i wystudiowana; wykorzystania całego zestawu właściwych rysunkowi środków wyrazu.

kalendarium

  • termin składania prac — do 9 stycznia 2023 roku, do godz. 16.00,
  • lista 10 nominowanych prac zostanie ogłoszona — 14 stycznia 2023 roku,
  • wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa — 1 lutego 2023 roku na targach BUDMA w Poznaniu.

jury

Prace konkursowe będzie oceniać jury składające się z wybranych przez organizatora i partnera osób — głównie spośród architektów wskazanych przez IARP. Informacja o składzie jury zostanie opublikowana na stronie organizatora i stronie IARP.

więcej informacji

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://www.budma.pl/pl/konkursy/konkurs-szkice-architektoniczne/szkice-architektoniczne/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE