Gdańsk

termin składania prac

16.02.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej

organizator: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłosiło realizacyjny konkurs na wykonanie koncepcji nowego budynku Centrum Medycyny Pediatrycznej (CMP) przy ulicy Dębniki w Gdańsku.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji nowego budynku Centrum Medycyny Pediatrycznej (CMP) przy ulicy Dębniki w Gdańsku.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla inwestycji „Budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej”.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Obiekt będący przedmiotem konkursu przeznaczony ma być na kompleksową obsługę pacjentów pediatrycznych w zakresie obsługi ambulatoryjnej. Planowane jest stworzenie między innymi zakładu radiologii pediatrycznej z salą wybudzeń (6 łóżek), oddziału dziennego dla dzieci (15 łóżek), obserwacyjnego (4 łóżka) i rehabilitacji dziecięcej, bloku operacyjnego z salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego (6 łóżek), kliniki intensywnej terapii (12 łóżek), chirurgii dziecięcej (37 łóżek) z salą pooperacyjną (5 łóżek) i kliniki reumatologii i immunologii dziecięcej (25 łóżek).

Nowy budynek CMP powstać ma na miejscu przeznaczonych do wyburzenia obiektów, w otoczeniu nowoczesnych zabudowań oraz budynków szpitalnych z początku XX wieku. Ma zostać połączony z sąsiadującymi obiektami poprzez istniejące łączniki. Przewiduje się, że obiekt będzie miał 2 kondygnacje podziemne, 4 nadziemne i kondygnację techniczną na części dachu. Zarówno bryła obiektu, jak i kolorystyka elewacji powinny współgrać z istniejącą zabudową, tworząc harmonijny oraz czytelny układ urbanistyczny i przestrzenny.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
  zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto 

kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 6 listopada 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 listopada 2023 roku, do godz. 14.00

 • Szacowany termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: 24 listopada 2023 roku

 • Szacowany termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: 12 lutego 2024 roku

 • Szacowany termin składania prac konkursowych: 16 lutego 2024 roku, do godz. 14.00

 • Szacowany termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 marca 2024 roku

sąd konkursowy

 • Piotr Rutkowski — przewodniczący sądu konkursowego
 • Joanna Wieczorkiewicz — sędzia referent
 • Krzysztof Walko
 • prof. Piotr Czauderna
 • prof. Edyta Szurowska
 • prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Arkadiusz Lendzion
 • Agnieszka Kubińska-Meller
 • Małgorzata Maziuk-Tyda
 • Marzena Landowska — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829108

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829108

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE