Lublin

termin składania prac

18.09.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

organizator: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Konkurs na remont, przebudowę i rozbudowę budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 17. Wzniesiony w latach 80. XIX wieku obiekt projektu Karola Kozłowskiego wpisany jest do rejestru zabytków jako przykład budowli o charakterze eklektycznym.
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie ogłosił konkurs na remont, przebudowę i rozbudowę budynku teatru przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 17. Wzniesiony w latach 80. XIX wieku obiekt projektu Karola Kozłowskiego wpisany jest do rejestru zabytków jako przykład budowli o charakterze eklektycznym.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, wybór najlepszych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji. Zaproponowane projekty powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość etapowania inwestycji.
 
W rezultacie budynek ponownie ma stać się centrum życia społecznego, zgodnie z pierwotnymi założeniami jego twórcy — po remoncie obiekt działać ma jako instytut myśli i sztuki Juliusza Osterwy, wydzielone zostaną przestrzenie coworkingowe i strefa przeznaczona na muzeum teatru.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, ograniczonym. Zamawiający rekomenduje wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o opracowanie BIM Standard PL.
 
Koncepcja ma być podzielona na dwa etapy — pierwszy obejmujący remont, przebudowę i niezbędną rozbudowę i drugi — rozbudowę budynku teatru. Projekt powinien uwzględniać wytyczne konserwatorskie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i była zgodna z przepisami odrębnymi o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
W zakresie remontu budynku, przywrócona do użytkowania ma zostać sala byłej filharmonii oraz wyremontowana sala teatralna, sala Reduta oraz pozostałe pomieszczenia w budynku. Obiekt ma zostać także wyposażony w nowoczesne technologie sceniczne, jak i instalacje.
 
Z kolei w zakresie rozbudowy budynku powstać ma nowoczesna sala teatralna dla około 200 widzów wraz z niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i zapleczem dla aktorów oraz nowe pomieszczenia przy sali filharmonii z reprezentacyjnym dostępem do budynku od strony ulic Karmelickiej i Peowiaków.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto 
 • dwa wyróżnienia — 5 000 zł brutto każda, po uprzednim podpisaniu umowy na przeniesie praw autorskich do pracy konkursowej

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 18 września 2023 roku, godz. 12.00
 • Termin na złożenie prac konkursowych: nie krótszy niż 30 dni licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia prac
 • Obligatoryjna wizja lokalna: 13 września 2023 roku, godz. 14.15
 • Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej: do dnia 8 września 2023 roku, godz. 12.00 (za pośrednictwem platformy konkursowej)

sąd konkursowy

 • Elżbieta Przesmycka – przewodnicząca
 • Andrzej Tokajuk – referent
 • Marek Mikos
 • Piotr Walkowiak
 • Redbad Klynstra-Komarnicki
 • Piotr Czyżewski
 • Artur Patyra
 • Agnieszka Mielniczuk lub Agnieszka Wołoszyn – sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://teatrosterwy.ezamawiajacy.pl/pn/teatrosterwy/demand/notice/public/103688/details

regulamin

https://teatrosterwy.ezamawiajacy.pl/pn/teatrosterwy/demand/notice/public/103688/details

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE