Ogólnopolski

termin składania prac

24.03.2024

Konkurs Top Woman in Real Estate

organizator: PS intermedia

Trwa VII edycja konkursu Top Woman in Real Estate. Adresowany jest on do kobiet aktywnych w branży nieruchomości (rozumianej szeroko, jako branża nieruchomości, budownictwa i branże powiązane) oraz organizacji działających w tej branży, które wspierają kobiety i ich rozwój.

Trwa VII edycja konkursu Top Woman in Real Estate. Adresowany jest on do kobiet aktywnych w branży nieruchomości (rozumianej szeroko, jako branża nieruchomości, budownictwa i branże powiązane) oraz organizacji działających w tej branży, które wspierają kobiety i ich rozwój.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i nagrodzenie kobiet, które w swojej działalności wyróżniają się szczególnym profesjonalizmem, umiejętnościami i zdolnościami oraz odniosły sukces w branży nieruchomości w 2023 roku; wyłonienie i wyróżnienie organizacji, które prowadząc swoją działalność w branży nieruchomości, szczególnie wspierają kobiety i ich rozwój oraz stwarzają warunki do tego rozwoju; promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży nieruchomości; wspieranie i promowanie przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie i przybliżenie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości.

warunki

Udział w konkursie mogą wziąć kobiety, które działają w branży nieruchomości, niezależnie od formy prawnej wykonywania obowiązków i zajmowanego stanowiska, oraz organizacje, które w ramach swojej działalności w branży nieruchomości współpracują z kobietami.

Konkurs prowadzony jest w szesnastu kategoriach:

 • Architecture, Design & Work Place: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się projektowaniem budynków, przestrzeni, instalacji i wnętrz oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań przy kreowaniu środowiska pracy, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Asset & Property Management: kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami oraz środkami mającymi wpływ na ryzyko i poziom zwrotu z inwestycji, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Business Development: kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska menadżerskie i zajmujących się rozwojem biznesu w organizacjach z branży nieruchomości, które w biegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych;
 • Business Management: kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska menadżerskie i zajmujących się zarządzaniem organizacjami z branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych;
 • Commercial Sales & Leasing: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą produktów i usług w branży nieruchomości komercyjnych oraz sprzedażą i wynajmem nieruchomości komercyjnych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Facility Management: kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za administrowanie i utrzymanie nieruchomości (budynków lub lokali stanowiących ich części), które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Green Building, Innovation & Technology: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się tematyką innowacji i technologii w branży nieruchomości oraz zielonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych;
 • Legal Advisory Services: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem prawnym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Marketing & PR: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się marketingiem i komunikacją w branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Project Management: kategoria przeznaczona dla kobiet pełniących funkcję kierownika projektu lub kierownika budowy, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Residential Sales & Leasing: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą i wynajmem nieruchomości mieszkaniowych i apartamentowych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Tax & Accounting Services: kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem podatkowym lub doradztwem księgowym dla branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Best Team: kategoria przeznaczona dla zespołów oraz działów organizacji w branży nieruchomości, które są zarządzane przez kobietę i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych w branży;
 • Pro-Women Company: kategoria przeznaczona dla organizacji w branży nieruchomości, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na wspieranie rozwoju kobiet w biznesie i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych organizacji w branży;
 • Personality of the Year: kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska najwyższe stanowiska menadżerskie w branży nieruchomości, w której rada programowa wybiera kobietę, która miała największy wpływ na branżę nieruchomości w ubiegłym roku;
 • People's Choice: kategoria, w której internauci wybierają spośród finalistek najbardziej rozpoznawalną kobietę branży nieruchomości w ubiegłym roku;

Jedna osoba fizyczna może zostać zgłoszona w maksymalnie dwóch kategoriach konkursowych oraz kategorii Personality of the Year (w tej kategorii uczestniczki proponowane są przez członków rady programowej, członków jury oraz internautów), a organizacja tylko w kategoriach Pro-Women Company oraz Best Team.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

Zwyciężczyni w danej kategorii otrzymuje tytuł Laureatki, statuetkę oraz zostaje ambasadorką konkursu.

kalendarium

 • Termin składania zgłoszeń udziału w konkursie: do 24 marca 2024 roku, godz. 23:59

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: Laureatki zostaną ogłoszone na gali finałowej, która planowana jest na czerwiec 2024 roku

jury

W skład jury wejdą osoby wyróżniające się szczególną wiedzą i doświadczeniem w branży nieruchomości w stopniu pozwalającym na merytoryczną ocenę zgłoszeń, lista ogłoszona zostanie na stronie internetowej www.topwoman.pl najpóźniej 24 marca br.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.topwoman.pl/konkurs/

regulamin

https://www.topwoman.pl/wp-content/uploads/2024/02/TWRE-regulamin-konkursu-2024.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE