termin składania prac

19.04.2024

Konkurs TUP Oddział Kraków na najlepsze prace dyplomowe

organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Krakowie

Krakowski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich ogłosił konkurs o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego lub architektury krajobrazu obronioną w 2023 roku na uczelni na terenie województwa małopolskiego. Nagroda przyznawana jest od 2005 roku.

Krakowski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich ogłosił konkurs o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego lub architektury krajobrazu obronioną w 2023 roku na uczelni na terenie województwa małopolskiego. Nagroda przyznawana jest od 2005 roku.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury krajobrazu oraz ich promocja.

warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) absolwentów kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna uczelni z terenu województwa małopolskiego, obronione w 2023 roku.

Pracę dyplomową do udziału w konkursie zgłasza promotor w porozumieniu z autorem pracy. Każdy promotor może zgłosić tylko jedną pracę inżynierską oraz magisterską z danego roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie podpisanej (odręcznie lub elektronicznie) karty zgłoszenia z oświadczeniem: promotora i autora (stanowiącej załącznik do regulaminu) drogą mailową na adres: konkurs.tup.krakow@gmail.com. Prace należy przygotować według instrukcji umieszczonej na karcie zgłoszenia.

kalendarium

  • termin przesyłania zgłoszeń: do 19 kwietnia 2024 roku do godziny 23:59.

nagrody

Sąd konkursowy ma prawo do ustalania ilości i rodzaju nagród oraz wyróżnień wynikających z konkursu.

Nagrody pieniężne (z puli 6000 zł) ufundowane przez sponsorów są rozdzielane pomiędzy laureatów zgodnie z ustaleniami sądu konkursowego. Wyróżnienia są honorowe.

jury konkursu

Skład sądu konkursowego (minimum 5 osób) powołuje Zarząd Oddziału TUP spośród członków Towarzystwa, z wykluczeniem promotorów zgłoszonych prac. W skład sądu konkursowego może wchodzić dodatkowo jeden sędzia zgłoszony przez sponsorów.

więcej informacji

Więcej szczegółów i regulamin dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://tup.org.pl/konkurs-tup-na-najlepsze-prace-dyplomowe/

regulamin

https://tup.org.pl/wp-content/uploads/regulamin_konkurs_TUP_2024-1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE