Ogólnopolski

termin składania prac

15.05.2022

Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego

organizator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Uniwersytetem SWPS

Co jest kluczowe dla poprawy jakości życia w mieście? Takie pytanie stawiają organizatorzy konkursu Urban_In. Miasto dla każdego, poszukując innowacyjnych i miastotwórczych rozwiązań, które można wdrożyć w polskich miastach. Konkurs jest realizowany w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się 26–30 czerwca br. w Katowicach.

cel

Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego zorganizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a za jego realizację odpowiada Uniwersytet SWPS. Konkurs jest realizowany w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (26–30 czerwca br. w Katowicach), jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ. Ma on być zachętą do upowszechnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ oraz zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich.

Urban_In. Miasto dla każdego — Młodzi Profesjonaliści to konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie. 

Celem jest opracowanie projektu rozwiązania/prototypu w ramach jednego z trzech wyzwań konkursowych:

 • Miasto zielonej transformacji,
 • Miasto dostępne,
 • Miasto odporne na kryzysy,

oraz jego wdrożenie przez jedno z miast wybrane w ramach procesu selekcji miast.

Jednocześnie trwa konkurs Młodzi pasjonaci, o którego szczegółach poczytacie tutaj. Termin zgłoszeń na ten konkurs, przeznaczony dla osób w wieku 15 do 23 lat upływa 31 marca br.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 23 do 35 lat. W Konkursie mogą brać udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły liczące od 2 do 5 osób.

Zgłoszona praca musi być odpowiedzią na jedno z trzech wymienionych wyzwań miejskich:

Miasto zielonej transformacji — zdrowa, zielona żywność w zasięgu ręki. Wyzwanie dotyczy zaprojektowania mobilnego rozwiązania do produkcji zieleni i zdrowej żywności dostępnej dla każdego mieszkańca gminny Piaseczno. Szczegóły wyzwania znajdują się pod tym linkiem.

Miasto dostępne — miejsce dostępne. Wyzwanie projektowe ma na celu opracowanie rozwiązania informującego osoby ze szczególnymi potrzebami w mieście Zabrze o miejscach dla nich dostępnych. Wdrożenie tego projektu, umożliwiłoby osobom ze szczególnymi potrzebami zlokalizowanie miejsc, w których mogą skorzystać z oferty usług np. fryzjera, restauracji, banku w pełni niezależnie. Stanowiłoby to zarazem przełamanie stereotypów w spostrzeganiu osób z niepełnosprawnościami, włączenie tej grupy w życie miasta oraz wzmocnienie poczucia inkluzywności. Szczegółowy opis wyzwania znajdziecie tutaj.

Miasto odporne na kryzysy — pomoc osobom w kryzysie bezdomności od kuchni. Wyzwanie dotyczy wyznaczenia nowatorskiego podejścia do wsparcia osób w kryzysie bezdomności w zakresie samodzielnego przygotowania przez nich posiłków. Rozwiązanie powinno zakładać współpracę między jednostkami organizacyjnych Miasta Rybnik, samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz udział społeczności lokalnej — wolontariuszy. Więcej na temat wyzwania dowiecie się pod tym linkiem.

Praca konkursowa powinna zawierać co najmniej opis i założenia projektowanego rozwiązania, harmonogram wdrożenia oraz kosztorys planowanych działań. Rozwiązanie powinno być przedstawione w formie opisu, prezentacji graficznej lub filmu.

kalendarium

 • termin składania prac: do 15 maja 2022 roku do godz. 23:59,
 • ogłoszenie wyników: 10 czerwca 2022 roku,
 • prace wdrożeniowe (objęte programem mentoringowym): 15 czerwca do 15 października 2022 roku,
 • prezentacja najlepszych rozwiązań/prototypów oraz wręczenie nagród za drugie i trzecie miejsce podczas 11. sesji Światowego Forum Miejskiego: 26 do 30 czerwca 2022 roku,
 • prezentacja wdrożonych rozwiązań/prototypów oraz wręczenie nagród za pierwsze miejsce podczas Urban October 2022 w Warszawie: października 2022 roku.

nagrody

Dla laureatów i laureatek przyznane zostaną po trzy nagrody finansowe w każdym z trzech wyzwań miejskich:

 • I nagroda – 3000 zł netto,
 • II nagroda – 2000 zł netto,
 • III nagroda – 1500 zł netto.

Wysokość przyznanej nagrody jest stała i nie zależy od liczby osób w zespole. Podane kwoty są kwotami netto.

Dodatkową nagrodą za pierwsze miejsce w każdym z trzech wyzwań jest wdrożenie zwycięskich rozwiązań w mieście i ich prezentacji podczas XI sesji Światowego Forum Miejskiego oraz Urban October 2022. Na czas wdrożenia laureaci konkursu zostaną objęci programem mentoringowym prowadzonym przez ekspertów Uniwersytetu SWPS. Dodatkowo każde z miast wyznaczy osobę opiekującą się projektem, która będzie wsparciem przy pracach wdrożeniowych kierowanych przez laureata bądź laureatów.

kapituła konkursu

Wyboru laureatów i laureatek zwycięskich prac konkursowych dokona kapituła konkursu według ściśle określonych kryteriów formalnych i merytorycznych. W skład kapituły wchodzą:

 • Hubert Barański — Fenomen, Fundacja Normalne Miasto,
 • Joanna Erbel — CoopTech Hub, Fundacja Blisko,
 • Tomasz Ferenz — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Iwona Gawrycka — Uniwersytet SWPS,
 • Paweł Grzegorczyk — Polski Fundusz Rozwoju,
 • Kamila Jankowska — Rada Młodych WUF11,
 • Katarzyna Ner — Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Urbanlab,
 • Magdalena Skwarska — Związek Miast Polskich,
 • Joanna Śliż — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • oraz przedstawiciele miast: Rybnik, Zabrze, Piaseczno.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu

warunki

https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/31826-konkurs-urban-in-miasto-dla-kazdego-mlodzi-profesjonalisci

regulamin

https://swps.pl/images/DOKUMENTY/aktualnosci/Regulamin_-_m%C5%82odzi_profesjonali%C5%9Bci.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE