Bielsko-Biała

termin składania prac

30.04.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na Centrum Przesiadkowe w Bielsku-Białej

organizator: SARP Odział Bielsko-Biała oraz Urząd Miasta Bielsko-Biała

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym. Prace konkursowe mają stanowić pomoc dla zamawiającego w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju miasta. 

Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała ogłosili jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na Centrum Przesiadkowe w Bielsku-Białej.

cel konkursu

Głównym celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym. Rozwiązania konkursowe mają stanowić pomoc dla zamawiającego w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju miasta. 

warunki udziału

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego, studialnego, otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie. W konkursie mogą brać udział architekci lub biura posiadające uprawnienia projektowe.

kalendarium

 • Termin składnia prac: 30.04.2021 r. (do godziny 15:00)
 • Ogłoszenie wyników: 31.05.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 60 000 zł brutto
 • II Nagroda: 35 000 zł brutto
 • III Nagroda: 15 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł brutto każde

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz (IARP, SARP) – Przewodnicząca Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Andrzej Ptaszkiewicz (IARP, SARP) – Z-ca Przewodniczącej Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Then (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Wróbel (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
 • Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysław Kamiński - Członek Sądu Konkursowego
 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś - Członek Sądu Konkursowego
 • Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ewa Grabska-Gawęda - Członek Sądu Konkursowego
 • Dyrektor PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach – Małgorzata Mazurek - Członek Sądu Konkursowego

kontakt z organizatorem

Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować do Adama Skrzypczyka (Sekretarz Organizacyjny Konkursu) i Katarzynt Biernat (Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu) na adres e-mail: cp-bielsko@sarp.com.pl lub w pocztą tradycyjną na adres: SARP oddział Bielsko-Biała, ul. Głęboka 16/6, 43-300 Bielsko-Biała.

   więcej informacji

   Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i dokumenty dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.

   regulamin

   http://www.bielsko.sarp.com.pl/sites/default/files/Konkursy/CP_BB/b-b_regulamin_konkursu_rew.a.pdf

   DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
   SPACE Designer
   INSPIRACJE