Piaseczno

termin składania prac

07.05.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

organizator: Gmina Piaseczno, Oddział Warszawski SARP

Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.
Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową. Konkurs współorganizuje Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji zespołu budynków administracji publicznej i kultury na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum
Kultury z salą widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

W I etapie zakwalifikowani uczestnicy składać będą opracowania studialne, a w II — prace konkursowe oraz makietę.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach — pierwszy z nich obejmować będzie Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu, drugi zaś budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączoną przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z etapu I.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
  zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 50 000 zł brutto
 • III Nagroda — 40 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 20 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 listopada 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 30 listopada 2023 roku

 • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 20 grudnia 2023 roku

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: do 1 lutego 2024 roku

 • Termin składania opracowań studialnych: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: do 12 marca 2024 roku
 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 11 kwietnia 2024 roku

 • Termin składania prac konkursowych: do 7 maja 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin składania makiet prac konkursowych: do 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Andrzej Bulanda — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Maria Saloni-Sadowska — sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
 • Bartosz Lewandowski — asystent sędzi referent, SARP Oddział Warszawski
 • Robert Widz — sędzia ze strony organizatora
 • Agnieszka Zubala — sędzia ze strony organizatora
 • Kinga Socha — sędzia ze strony organizatora
 • Piotr Piętka — sędzia ze strony organizatora
 • Rafał Sieraczyński — sędzia ze strony organizatora
 • Rafał Mroczkowski — sekretarz konkursu, SARP Oddział Warszawski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE