Kraków

termin składania prac

19.08.2024

Konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK — budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Obiekt powstać ma na terenie istniejącego kampusu Politechniki Krakowskiej. Planowane jest etapowanie inwestycji — w I etapie powstać ma część dydaktyczna, administracyjna, pomieszczenia pracy kameralnej i pomieszczenia socjalne. W II etapie realizowana ma być część zawierająca specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze.

W bezpośrednim otoczeniu budynku należy zlokalizować atrakcyjnie zaprojektowaną przestrzeń publiczną z elementami małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej, pełniącą jednocześnie funkcje reprezentacyjnej strefy wejściowej do budynku, zadaszone fotowoltaiką miejsca postojowe dla 30 samochodów oraz miejsca na rowery/hulajnogi, a także stację ładowania aut elektrycznych.

Budynek powinien być optymalny pod względem ekonomicznym i ekologicznym, zgodny ze współcześnie rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 65 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto
 • Nagrody dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do etapu II i złożą w nim kompletną pracę konkursową — 25 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: 23 kwietnia 2024 roku
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 12:00
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w I etapie konkursu: 8 maja 2024 roku
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych: 24 maja 2024 roku
 • Termin składania opracowań studialnych w I etapie: 14 czerwca 2024 roku, do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie I etapu i zaproszenie do składania prac w II etapie konkursu: 3 lipca 2024 roku
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: 19 lipca 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych w II etapie: 19 sierpnia 2024 roku, do godz. 15:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 6 września 2024 roku

sąd konkursowy

 • prof. Ewa Kuryłowicz — Przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
 • Marcin Pawłowski — referent, SARP Oddział Kraków
 • Marcin Sadowski — SARP Oddział Warszawa
 • dr Piotr Lewicki — SARP Oddział Kraków
 • prof. Tomasz Kapecki — Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak — Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. Paweł Pławiak — Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Tomasz Malec — Pełnomocnik ds. promocji Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojciech Duliński — asystent sędziego referenta, SARP Oddział Kraków
 • Marek Kaszyński — sekretarz organizacyjny, SARP Oddział Kraków
 • Maria Gratkowska-Kot — sekretarza pomocnicza, SARP Oddział Kraków

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2024/04/10/nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-i-telekomunikacji-politechniki-krakowskiej-im-tadeusza-kosciuszki-konkurs-sarp-nr-1056/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/PKI_Regulamin_konkursu.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE