Wrocław

termin składania prac

30.05.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej wystawy „Odra most. Odra granica”

organizator: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Przedmiotem jednoetapowego konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej tymczasowej wystawy, która planowana jest w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu od 7 października do 8 grudnia br. Roboczy tytuł wystawy, której celem jest ukazanie płynącej przez miasto rzeki z dwóch perspektyw — łączącej i rozdzielającej — brzmi „Odra most. Odra granica”. Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pod względem kreacji, innowacji, funkcjonalności, estetyki i realizacji pracy konkursowej.

cel

Przedmiotem jednoetapowego konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej tymczasowej wystawy, która planowana jest w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu od 7 października do 8 grudnia br. Roboczy tytuł wystawy, której celem jest ukazanie płynącej przez miasto rzeki z dwóch perspektyw — łączącej i rozdzielającej — brzmi „Odra most. Odra granica”. Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pod względem kreacji, innowacji, funkcjonalności, estetyki i realizacji pracy konkursowej.

warunki

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji artystycznej wystawyzaprojektowanie identyfikacji wizualnej katalogu ekspozycji. Koncepcję należy opracować, uwzględniając założenia merytoryczne — wystawa podzielona ma być na dwie strefy o charakterze problemowym, pierwsza z nich dotyczyć ma rzeki Odry jako mostu, a druga — jako granicy. W każdej z nich prezentowane będą oryginalne obiekty — mapy i traktaty. Ekspozycja, jak podkreśla regulamin, powinna mieć wysoki poziom artystyczny i zostać przygotowana z dużą dbałością o prezentowane eksponaty — głównych bohaterów wystawy.
 
W koncepcji należy uwzględnić warunki przestrzeni wystawienniczej o powierzchni około 400 m kw. Wystawa musi być przystosowana do potrzeb dzieci, osób niższych i niedowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.
 
Praca konkursowa powinna zawierać koncepcje wystawy i katalogu oraz wstępny plan prac, w tym między innymi wizualizacje prezentujące ogólne założenie wystawiennicze, wstępne projekty kluczowych elementów graficznych wystawy i rzut przedstawiający podział przestrzeni.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

nagrody

Organizator przewiduje jedną główną nagrodę. Autor najlepszej pracy konkursowej po ustaleniu wyników konkursu zostanie zaproszony do negocjacji, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw.

kalendarium

Termin przesyłania prac: do 30.05.2022 r., do godz. 15:00

jury konkursu

Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, który zostanie powołany do oceny prac na mocy oddzielnego zarządzenia.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ogloszenie-z-dnia-28-04-2022-r-o-jednoetapowym-konkursie-na-opracowanie-koncepcji-artystycznej-wystawy-pod-roboczym-tytulem-odra-most-odra-granica-znak-postepowania-dop-50-1-3-2/

regulamin

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/wp-content/uploads/2022/04/2028.04.22_Regulamin-konkursu-Odra_28042022_do-publikacji.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE