Gdańsk

termin składania prac

24.05.2024

Konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolu rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolu rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte z uwzględnieniem aktualnych zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dostosowanej do założeń koncepcji architektonicznej MWiW1939. Celem wystawy ma być upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnienie ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii oraz pamięci zbiorowej Polaków, symbolu rozpoczęcia II wojny światowej.

Zakres wystawy obejmować będzie wystawę plenerową i stałą opowiadającą o losach westerplatczyków oraz kompleksowy projekt, instalacje i urządzenia wraz z instrukcjami użytkowania niezbędnymi do funkcjonowania wystawy, zaprojektowane w sposób należyty i z dbałością o zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zarówno obiektów zabytków i reliktów obiektów, jak i treści, eksponatów.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto

kalendarium

 • Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 lutego 2024 roku

 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 12.00

 • Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: minimum 56 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 20 maja 2024 roku

 • Ostateczny termin składania prac konkursowych: minimum 60 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 24 maja 2024 roku

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: szacowany termin 14 czerwca 2024 roku

sąd konkursowy

 • dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
 • dr hab. Jan Sikora — sędzia referent
 • dr Jarosław Tuliszka
 • Igor Srzok
 • dr hab. Jacek Friedrich

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-projektowa-wystawy-MWiW1939

regulamin

https://muzeum1939.pl/sites/default/files/plik/bc10405f8d4b58359e778e0e406d935225957.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE