Kraków

termin składania prac

26.11.2021

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow w Krakowie

organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

Będące obecnie w organizacji Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej, która zrealizowana będzie w dwóch lokalizacjach — nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

cel

Będące obecnie w organizacji Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej, która zrealizowana będzie w dwóch lokalizacjach nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu. Celem konkursu jest wybranie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji ekspozycji.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej. Wybrana propozycja, częściowo lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w muzeum. Choć obie odsłony wystawy stałej prezentowane będą w dwóch budynkach, jak podkreślają organizatorzy, powinny pozostawać z sobą w relacji wizualnej, ale i dawać zwiedzającym wyraźne odczucie, że są to dwa wzajemnie się uzupełniające, choć różniące się między sobą sposoby opowiadania o historii KL Plaszow.
 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej: do 21.10.2021 r.
 • Wizja lokalna: 25.10.2021 r.
 • Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: do 1.11.2021 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu: do 4.11.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: do 26.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 10.12.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł
 • II Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 13 000 zł
 • III Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 7 000 zł
 • wyróżnienie – nagroda rzeczowa w postaci dyplomu

komisja konkursowa

 • prof. Roma Sendyka – Przewodnicząca Komisji
 • Monika Bednarek
 • Anna Duńczyk-Szulc
 • dr Edyta Gawron
 • Alicja Knast
 • prof. Barbara Kowalewska
 • Jacek Salwiński
 • Marta Śmietana
 • Marek Świca
 • prof. Rafał Ziembiński
 • Kamil Karski – Sekretarz Komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

http://www.plaszow.org/2021/10/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

regulamin

http://www.plaszow.org/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-Konkursu-1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE