Bielsko-Biała

termin składania prac

30.06.2022

Projekt Arting 2022 „Miasto?” Konkurs wzornictwa przemysłowego

organizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, Urząd Miasta Bielsko-Biała

Trwa konkurs z zakresu wzornictwa przemysłowego. Tegoroczna edycja projektu Arting dotyczy szeroko pojętej tematyki miejskiej. Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach, a organizatorzy poszukują koncepcji wykonanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

cel

Celem konkursu jest wykonanie projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujących rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania dotyczące szeroko pojętej tematyki miejskiej.

Celem organizatorów jest:

 • budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych,
 • upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim,
 • tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej innowacyjności i modernizacji regionu.

warunki

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia, a także projekty już zrealizowane, przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

 • Bielsko-Biała – projekty związane z regionem Bielsko-Biała,
 • Technologia – projekty przedmiotów i procesów zgodnych z rozwojem zrównoważonym,
 • Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej,
 • Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała (tematy dostępne na stronie konkursu).

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • innowacyjność, oryginalność,
 • optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych,
 • optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia,
 • forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

kalendarium

 • termin składania prac konkursowych: do 30 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród: październik 2022 roku.

Dokładne daty zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu.

nagrody

Suma nagród pieniężnych w konkursie wynosi 30 000 zł, a na nagrodę główną przeznaczono 10 000 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieprzewidzianych w regulaminie oraz do innych zmian wynikających z decyzji jury.

Przewidziana jest również publikacja katalogu konkursowego prezentującego projekty, zarówno zgłoszone do konkursu, jak i wyselekcjonowane przez jury.

jury konkursowe

Jury konkursowe będzie powoływane przez organizatora i liczy pięć osób. W skład jury wchodzą eksperci, projektanci wzornictwa, przedstawiciele uczelni będących partnerami konkursu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i przedstawiciel organizatora. Pełny skład jury zostanie ogłoszony niebawem na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, terminy i formularz konkursowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://flid.pl/project/projekt-arting/aktualnosci/projekt-arting-2022-miasto

regulamin

https://flid.pl/project/projekt-arting/aktualnosci/regulamin-projekt-arting-2022

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE