Ogólnopolski

termin składania prac

08.09.2022

Konkurs Young Design 2022 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej

organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Trwa konkurs Young Design 2022 organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W tym roku Instytut czeka na projekty, które realizują ideę dobrostanu. Do wygrania stypendium w wysokości 20 tys. zł

cel

Young Design to konkurs dla młodych projektantów i projektantek organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Kierowany jest do studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa i architektury.

W tym roku Instytut czeka na projekty, które realizują ideę dobrostanu. Obecna edycja nawiązuje do bardzo wszechstronnej działalności patrona roku 2022 — Ignacego Łukasiewicza, który był jednocześnie farmaceutą, przedsiębiorcą, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazcą lampy naftowej, a przy tym rewolucjonistą i działaczem niepodległościowym. Tym samym jego działalność skupiała się na podnoszeniu jakości życia, dlatego właśnie hasłem przewodnim konkursu jest „dobrostan”.

Organizatorzy zachęcają do zastanowienia nad współczesnym rozumieniem tego pojęcia i do prób wykorzystania designu w celu podnoszenia jakości naszego życia.

Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury tworzącymi Kapitułę Stypendialną. Podczas prezentacji projektanci przedstawiają nie tylko projekt, ale ma również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

warunki

W konkursie o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej udział mogą wziąć studenci i studentki:

 • studiów drugiego stopnia, studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • absolwenci i absolwentki uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie ukończą 31 lat,
 • zespoły projektantów o maksymalnej liczbie dwóch osób.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 8 września 2022 roku. 

Do formularza należy dołączyć:

 • skan dyplomu – w przypadku absolwentów.
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania ze wskazaniem roku i kierunku studiów — w przypadku studentów,
 • CV,
 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
 • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace przed Kapitułą Stypendialną.

kalendarium

 • ostateczny termin nadsyłania projektów — 8 września 2022 roku,
 • obrady zespołu ekspertów organizatora, wybór 10 finalistów — 9 września 2022 roku,
 • prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną oraz obrady jury — 15 września 2022 roku,
 • otwarcie wystawy, ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie — 30 września 2022 roku,
 • zakończenie wystawy — 31 października 2022 roku.

nagrody

W konkursie przewidziana jest nagroda — Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł brutto, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń zawodowych, w tym inwestycji w narzędzia pracy. Decyzja o przeznaczeniu stypendium zostanie podjęta przez laureata/ laureatkę w porozumieniu z organizatorem.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://instytutwzornictwa.com/young-design-2022/

regulamin

https://instytutwzornictwa.com/wp-content/uploads/2022/06/Regulamin-Young-Design-2022.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE