Ogólnopolski

termin składania prac

03.04.2024

Konkurs Young Design 2024 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej

organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Trwa konkurs Young Design 2024 organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W tym roku Instytut czeka na projekty odnoszące się do hasła „REsponsibility”. Do wygrania stypendium w wysokości 20 tys. zł.

cel

Konkurs organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego skierowany jest do młodych projektantów i projektantek, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie twórcy / twórczyni najciekawszego projektu wzorniczego, odpowiadającego na założenia wszelakich aspektów zrównoważonego projektowania.

W tym roku organizatorzy czekają na projekty, które wykonane są w nurcie odpowiedzialnego projektowania, opartego na korzystaniu z działań:

 • Przeprojektowania,
 • Ponownego Użycia,
 • Redefinicji,
 • Reinwencji i ReThink,
 • Upcyklingu.

Jak czytamy na stronie konkursu — „REsponsibility” to nie tylko odpowiedzialność. To szansa na eksplorację, redefinicję i reinwencję projektowania. To okazja, by Twój projekt stał się manifestem nowych kierunków w projektowaniu, przekraczając granice konwencjonalnego myślenia. Szukamy projektów, które odważnie komentują rzeczywistość, reagują na zmieniający się światotwierają nowe możliwości — od produktów wzorniczych, przez koncepcje usług i aplikacji współpracujących z produktem, aż po zmianę myślenia o produkcie, cyklu jego użytkowania i nowych materiałach, dających nieodkryte jeszcze możliwości.

Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury tworzącymi Kapitułę Stypendialną. Podczas prezentacji projektanci przedstawiają nie tylko projekt, ale mają również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

warunki

W konkursie o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej udział mogą wziąć studenci i studentki:

 • studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • absolwenci i absolwentki uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2024 roku nie ukończą 30 lat,
 • zespoły projektantów o maksymalnej liczbie dwóch osób.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie projektu do 3 kwietnia 2024 roku. 

Do formularza należy dołączyć:

 • skan dyplomu — w przypadku absolwentów,
 • skan legitymacji studenckiej — w przypadku studentów,
 • CV,
 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
 • opis projektu w formacie pdf (w języku polskim i angielskim),
 • prezentację (w języku polskim i angielskim) w postaci maksymalnie 10-slajdów w formacie pdf
 • dla projektów usług/aplikacji – dodatkowo prezentacja w postaci filmu/nagrania, linku do 3 minut.

Uczestnicy zobowiązani są zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:

 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej, w formacie PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu: dwa rysunki, szkice lub, renderingi oraz dwa zdjęcia prototypu lub produktu),
 • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry techniczne produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wykorzystane materiały, wskazanie możliwych technologii produkcji,
 • informacje dodatkowe istotne dla projektu.

W ramach konkursu zabrania się uczestnikom korzystania z wizualizacji, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI) lub podobne technologie. Uczestnicy zobowiązują się do przedstawiania wyłącznie prac stworzonych samodzielnie, bez użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do generowania grafiki, ilustracji lub innych form wizualnych.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace przed Kapitułą Stypendialną.

Kryteria oceny:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • sposób przedstawienia projektu konkursowego, czytelność koncepcji (projekt konkursowy powinien w zrozumiały sposób pokazywać formę, funkcjonalność produktu, a opis zawierać czytelne i zrozumiałe informacje),
 • oryginalność, innowacyjność (projekt powinien cechować się oryginalnością i prezentować nowe, niekonwencjonalne rozwiązania, z potencjałem wykorzystania w przyszłości),
 • trafność realizacji, pomysł, ocena problemu projektowego, użycie materiałów, proces powstawania projektu powinien odpowiadać na problem odpowiedzialnego projektowania,
 • walory estetyczne, atrakcyjność wizualna,
 • prezentacja on-line przed kapitułą stypendialną i umiejętność uzasadnienia idei projektu produktu lub usługi.

kalendarium

 • ostateczny termin nadsyłania projektów — 3 kwietnia 2024 roku,
 • obrady zespołu ekspertów organizatora, wybór 10 finalistów — do 8 kwietnia 2024 roku,
 • poinformowanie o zakwalifikowaniu się do finału — 8 kwietnia 2024 roku,
 • prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną online — 10 kwietnia 2024 roku,
 • ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie — 26 kwietnia 2024 roku,
 • wystawa pokonkursowa — od 26 kwietnia do 31 maja 2024 roku.

nagrody

W konkursie przewidziana jest nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł brutto, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń zawodowych, w tym inwestycji w narzędzia pracy. Decyzja o przeznaczeniu stypendium zostanie podjęta przez laureata/ laureatkę w porozumieniu z organizatorem.

Finaliści i laureat / laureatka konkursu otrzymają godło „Finalista Young Design 2024/ Laureat Young Design 2024” z bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencją na posługiwanie się nim.

Polska Fundacja Narodowa ufundowała nagrodę specjalną w wysokości 20 000 zł, a Agencja Rozwoju Przemysłu — 5 000 zł.

kapituła konkursu

Skład Kapituły Stypendialnej zostanie podany na stronie konkursu do 8 kwietnia 2024 roku.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://instytutwzornictwa.com/young-design-2024/

regulamin

https://instytutwzornictwa.com/wp-content/uploads/2024/01/REGULAMIN-YD-2024.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE