Gliwice

termin składania prac

30.11.2023

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

organizator: Prezydent Miasta Gliwice reprezentowany przez ZDM Gliwice

Gliwice szukają pomysłu na zagospodarowanie najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu — ulicy Zwycięstwa na odcinku od Rynku do ulicy Stanisława Dubois. Konkurs skierowany jest zarówno do studentów architektury, jak i architektów.
Gliwice szukają pomysłu na zagospodarowanie najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu — ulicy Zwycięstwa na odcinku od Rynku do ulicy Stanisława Dubois. Konkurs skierowany jest zarówno do studentów architektury, jak i architektów.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego odcinka ulicy Zwycięstwa w Gliwicach stworzonej na podstawie wytycznych projektowych i wpisującej się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz. Późniejsza dokumentacja projektowa powstać ma na bazie nagrodzonej koncepcji.

warunki

Konkurs skierowany jest zarówno do architektów, jak i studentów architektury.

W proponowanej koncepcji architektonicznej należy uwzględnić między innymi pomysł na zagospodarowanie architektoniczne zaprojektowanego układu drogowego, które uwzględniać będzie istniejący drzewostan, wprowadzić przyjazne środowisku materiały i rozwiązania wpisujące się w hasło miasta „Przyszłość jest tu”. Należy przy tym pamiętać, że część ulicy Zwycięstwa wpisana jest do rejestru zabytków oraz wziąć pod uwagę propozycje mieszkańców uzyskane podczas konsultacji społecznych. Osobno powinno być zaprezentowane funkcjonalne rozwiązanie połączenia ulicy Zwycięstwa z aleją Przyjaźni z uwzględnieniem jej obecnego zagospodarowania i przeznaczenia jako „zielona” aleja spacerowo-rowerowa. Projektowana przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne, świadome i swobodne użytkowanie przez wszystkich użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

W ocenie prac brane będą pod uwagę: atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, w tym między innymi schemat funkcjonalno-przestrzenny z rozwiązaniem komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej, wpisanie się w już istniejącą infrastrukturę na wskazanym w regulaminie fragmencie ulicy, podkreślenie wyjątkowości miejsca, kontekstu historycznego i istniejącego charakteru, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań; walory funcjonalno-użytkowe i przestrzenne; możliwość realizacji i ekonomika przestrzennych rozwiązań.

Organizator, po rozstrzygnięciu konkursu i wypłaceniu nagród, nabywa prawa autorskie wszystkich nagrodzonych prac konkursowych.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 95 000 zł brutto 
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto 

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: do 30 listopada 2023 roku, do godz. 15.00.

sąd konkursowy

 • Adam Neumann — Prezydent Miasta Gliwice, przewodniczący
 • Mariusz Śpiewok — I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, zastępca przewodniczącego
 • Anna Gilner — dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Ewa Pokorska-Ożóg — Miejska Konserwator Zabytków
 • Grażyna Klose — kierowniczka Referatu Infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice
 • Iwona Pylypenko-Wilk — naczelniczka Wydziału Planowania Przestrzennego UM Gliwice
 • Klaudiusz Fross — Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Marcin Gomerski — główny specjalista Referatu Utrzymania Zieleni ZDM
 • Joanna Latta — główna specjalistka Referatu Zamówień Publicznych ZDM
 • Iwona Krawieczek — przedstawicielka Referatu Planowania i Inwestycji Drogowych oraz Ewidencji Dróg ZDM, sekretarza komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/rusza-konkurs-na-zagospodarowanie-ul-zwyciestwa

regulamin

https://zdm.bip.gliwice.eu/storage/regulamin-konkursu-ul-zwyciestwa.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE