Ogólnopolski

termin składania prac

30.04.2023

Konkurs Young Design 2023 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej

organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Trwa konkurs Young Design 2023 organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W tym roku Instytut czeka na projekty, które przesuwają horyzont tego, co poznane i szeroko rozumiane. Do wygrania stypendium w wysokości 20 tys. zł

cel

Konkurs organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego skierowany jest do młodych projektantów i projektantek, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie twórcy / twórczyni najciekawszego projektu wzorniczego, inspirowanego działalnością patrona roku 2023 — Mikołaja Kopernika. Konkurs organizowany jest pod hasłem „Odkrywcy”. 

W tym roku organizatorzy czekają na projekty, które przesuwają horyzont tego, co poznane i szeroko rozumiane. Szukają projektów odważnych, wizjonerskich, wykraczających poza czas.

Jak czytamy na stronie konkursu — obecna XVI edycja nawiązuje do bardzo wszechstronnej działalności patrona roku 2023 — Mikołaja Kopernika, który niepodważalnie był odkrywcą i badaczem, ale też ekonomistą, politykiem i lekarzem. Na przekór swoim czasom i swojemu pochodzeniu udowodnił, że wytrwałość, pasja i pokora potrafią zmienić świat. Nie boimy się tak jak Kopernik, oswajać tabu i „wstrzymać Słońce i ruszyć Ziemię” w dziedzinie projektowania. Zarówno na przełomie XV i XVI wieku, tak i dziś, te cechy mają szansę pomóc młodym w rozwiązaniu palących problemów XXI wieku. Zachęcamy młodych projektantów i projektantki do odważnego podejścia i stawienia czoła największym problemom współczesnych czasów. Odsalanie wody, zdrowie psychiczne, ponowne wykorzystanie surowców i wszystko to, co spędza sen z powiek wynalazcom, odkrywcom, wizjonerom. By przyszłość była już dziś.

Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury tworzącymi Kapitułę Stypendialną. Podczas prezentacji projektanci przedstawiają nie tylko projekt, ale mają również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

warunki

W konkursie o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej udział mogą wziąć studenci i studentki:

 • studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • absolwenci i absolwentki uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2023 roku nie ukończą 29 lat,
 • zespoły projektantów o maksymalnej liczbie dwóch osób.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie projektu do 30 kwietnia 2023 roku. 

Do formularza należy dołączyć:

 • skan dyplomu — w przypadku absolwentów,
 • skan legitymacji studenckiej — w przypadku studentów,
 • CV,
 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
 • opis projektu w formacie pdf (zawierający zdjęcia projektu i prototypu oraz parametry techniczne produktu, wykorzystane materiały, funkcjonalność użytkowania).

Uczestnicy zobowiązani są zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:

 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej, w formacie PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu: dwa rysunki, szkice lub, renderingi oraz dwa zdjęcia prototypu lub produktu),
 • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry techniczne produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wykorzystane materiały, wskazanie możliwych technologii produkcji,
 • informacje dodatkowe istotne dla projektu.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace przed Kapitułą Stypendialną.

kalendarium

 • ostateczny termin nadsyłania projektów — 30 kwietnia 2023 roku,
 • obrady zespołu ekspertów organizatora, wybór 10 finalistów — 10 maja 2023 roku,
 • poinformowanie o zakwalifikowaniu się do finału — 11 maja 2023 roku,
 • prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną oraz obrady jury — 22 maja 2023 roku,
 • otwarcie wystawy, ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie — 1 czerwca 2023 roku.

nagrody

W konkursie przewidziana jest nagroda — Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł brutto, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń zawodowych, w tym inwestycji w narzędzia pracy. Decyzja o przeznaczeniu stypendium zostanie podjęta przez laureata/ laureatkę w porozumieniu z organizatorem.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://instytutwzornictwa.com/young-design-2023/

regulamin

https://instytutwzornictwa.com/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-YD-2023.docx.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE