Kraków

termin składania prac

27.03.2024

Konkursu studencki w ramach VIII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz na wykonanie projektu przestrzeni dziedzińca przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Wydział Architektury Wnętrz

Trwa rejestracja do konkursu studenckiego 8. edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – IMDB Krakow 2024. Tematem tegorocznego konkursu jest projekt wnętrza dziedzińca przy ulicy Syrokomli 21 w Krakowie.

cel

Zadanie projektowe polega na wykonaniu projektu koncepcyjnego przestrzeni dziedzińca Syrokomli 21 w Krakowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym koncepcji projektowych.

Przestrzeń podwórza przy ul. Syrokomli 21 jest wspólna dla dwóch wydziałów ASP — Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz — dyscyplin, które panują nad przestrzenią 2D i 3D. Lewe skrzydło budynku przypisane zostało Wydziałowi Architektury Wnętrz, prawe Wydziałowi Grafiki.

Zadanie konkursowe polega na znalezieniu nowej, projektowej odpowiedzi na definicję przestrzeni, która jest wspólna, towarzysząca, otwierająca na nowe funkcje, które wspierać będą budowanie relacji między ludźmi w oparciu o sztukę — bycie jej twórcą i odbiorcą. Głównymi użytkownikami zaprojektowanej przestrzeni powinni być studenci i pracownicy tych wydziałów.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby studiujące na wydziałach architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i innych, pokrewnych kierunków, kształcące się na państwowych i prywatnych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą na studiach I. bądź II. stopnia lub jednolitych magisterskich.

Przedmiotem konkursu jest projekt (wnętrza) podwórza nowo otwartej przy ul. Syrokomli 21 siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie. Głównymi użytkownikami zaprojektowanej przestrzeni powinni być studenci i pracownicy tych wydziałów. W projekcie należy zapewnić bezpieczną komunikację między budynkami, dostęp do agregatu oraz uwzględnić drogę przeciwpożarową/ewakuacyjną.

Obiekt przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie został wybudowany w latach 1913-1921 według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W czasie I wojny światowej i tuż po niej pełnił rolę samoistnego przytułku dla ofiar. Dopiero kilka lat później został wykończony, stając się szkołą zawodową dla dziewcząt. Do 2012 roku budynek był siedzibą Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Trzy lata później stał się własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Od roku akademickiego 2023/2024, po gruntownym remoncie i dostosowaniu do potrzeb nowych użytkowników, budynek stał się siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

Zadanie stanowi:

 • wyzwanie polegające na ucieczce (spacescape) od standardowych definicji, szablonów i skrótów myślowych, schematów poznawczych, które przyjmujemy jako pewnik, bezrefleksyjnie podchodząc do projektowania,
 • próbę odkrycia niewydeptanej ścieżki (spacexperiment), znalezienia skrótu, skoku w przyszłość niezdefiniowaną przez sztuczną inteligencję, zdolną wygenerować jedynie sztuczne rozwiązania faktycznych problemów projektowych,
 • stworzenie projektu, polegającego na zbudowaniu na nowo bliskości, relacji między człowiekiem i człowiekiem, bez pośrednictwa wirtualnych protez. Przestrzeń tego dziedzińca chce być blisko ludzi, chce się dać doświadczać (spacexperience).

Przestrzeń wewnętrznego dziedzińca budynku przy ulicy Syrokomli to wnętrze, które zawiera w sobie niewidzialne punkty wiążące je w całość, od poziomu ziemi po czwartą kondygnację. To obszar, który styka się z innymi, znajdującymi się wewnątrz budynku przez 85 śluz — okien. Można określić przestrzeń poprzez powierzchnię, jaką zajmuje: dziedziniec wewnętrzny to 698 m2, z czego na powierzchni 82 mwznosi się wolnostojący budynek — zwornik, jądro tej przestrzeni, czy może jej zator?

Można opisać przestrzeń, posługując się bryłami, również tymi zbudowanymi z powietrza: obszar poddany opracowaniu ma 14 638 m3 objętości, a wykorzystanie tej materii może wymagać uruchomienia pracy wszystkich zmysłów.

W ramach opracowania konkursowego uczestnicy zobowiązani są do przygotowania pracy zawierającej:

 • idee i założenia projektowe,
 • charakterystykę i sposób użytkowania,
 • wykaz zastosowanych elementów.

Prezentacja projektu w następujących formatach do wyboru:

 • plansza 70×100 cm (max. 3 szt.) w formie wydruku na płycie PVC + zapis projektu na P-Drive w formacie jpg w rozdzielczości 72 dpi CMYK,
 • prezentacja w formie plików jpg – max. 10 szt. przeznaczona do publikacji w mediach społecznościowych, wraz z opisem projektu o objętości max. 700 znaków w języku polskim lub angielskim (dotyczy uczestników spoza PL), w pliku Word — zapis na Pendrive 1200×1200 pix. 72 dpi RGB.

Prace konkursowe mają stanowić oryginalne dzieło artystyczne będące koncepcyjnym opracowaniem projektowym spełniającym założenia konkursowe.

Prace konkursowe nie mogę być wykonane z użyciem technologii AI (sztucznej inteligencji).

Zabezpieczone prace mają być przekazane w odpowiednim opakowaniu. W każdym opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca konkursowa. Do zewnętrznej powierzchni paczki dołączona ma być zapieczętowana koperta z oryginałem wypełnionego wniosku podpisana indywidualnym kodem. W przypadku wysyłania pracy pocztą kurierską należy nakleić kopertę na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera. Koperta nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.

Wszystkie formy prezentacji projektu konkursowego pozostają anonimowe. Opracowania nie mogą posiadać żadnych oznaczeń autorskich, takich jak imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy czy nazwa grupy.

kalendarium

 • rejestracja: do 22 marca 2024 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 27 marca 2024 do godz. 12.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 12 kwietnia 2024 roku.

nagrody

W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

 • Grand Prix VIII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (fundowana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie) w wysokości 5 600 zł netto,
 • II Nagroda (fundowana przez Dziekana WAW ASP) w wysokości 3 900 zł netto,
 • III Nagroda 3 400 zł netto,
 • I Wyróżnienie honorowe,
 • II Wyróżnienie honorowe.

jury

W skład Jury Konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu z kraju i zagranicy. Skład Jury zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 20 stycznia 2024 r.

Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na:

 • ideę i wizjonerskie rozwiązania projektowe,
 • możliwość realizacji projektu,
 • funkcjonalność i różnorodność użytkowania,
 • twórczy wkład w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich,
 • kontekst miejsca i użytkownika,
 • estetykę,
 • uwzględnienie życia społecznego,
 • artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://www.iidb.pl/

regulamin

https://www.iidb.pl/konkurs-na-wykonanie-projektu-wnetrza-podworza-nowej-siedziby-wydzialow-architektury-wnetrz-i

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE