Ogólnopolski

termin składania prac

02.04.2023

Konkursu dla studentów – Co Ty możesz zrobić dla lasów?

organizator: WWF

WWF ogłosił konkurs na wykonanie projektu instalacji zewnętrznej, promującej zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Konkurs skierowany jest do studentów i studentek kierunków artystycznych, wzornictwa oraz architektonicznych, a także wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką, którym bliska jest idea ochrony przyrody.

cel

WWF ogłosił konkurs na wykonanie projektu instalacji zewnętrznej, promującej zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę.

„Ochrona przyrody staje się nam coraz bliższa i w perspektywie zmian, które nas otaczają, zaczynamy rozumieć, że harmonijnie funkcjonująca natura jest kluczowa dla naszego życia. Jednak, żeby coś dobrze chronić, należy to najpierw zrozumieć — a tej wiedzy wciąż nam brakuje. Aż 93% Polek i Polaków uważa, że ochrona polskich lasów jest ważna, ale ponad połowa nie wie, co oznacza zrównoważona gospodarka leśna, która ma fundamentalne znaczenie dla stanu lasów. Zależy nam na tym, żeby społeczeństwo zrozumiało, że las użytkowany w zrównoważony sposób może realizować wszystkie funkcje: ekologiczną, społeczno-kulturową i ekonomiczną” — czytamy na stronie konkursu.

Celem konkursu jest edukacja społeczeństwa i unaocznienie tego, że lasy to nie tylko meble. Organizatorom zależy nam na tym, aby instalacja zmuszała odbiorców do myślenia i wpisywała się w ideę kampanii — las to wszystko, co nas otacza w życiu, wszędzie dookoła, również w przedmiotach użytku codziennego, a także dotykała powodów, dla których tak ważna jest zrównoważona gospodarka leśna oraz wykorzystywanie certyfikowanego drewna.

warunki

Konkurs skierowany jest do studentów i studentek kierunków artystycznych, wzornictwa oraz architektonicznych, a także wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką, którym bliska jest idea ochrony przyrody.

Udział w konkursie polega na przesłaniu na adres konkurs@wwf.pl projektu przestrzennego outdoorowej instalacji zewnętrznej, zaprezentowanej w formie wizualizacji, dotyczącej zrównoważonego leśnictwa, wpisującego się w BIG IDEA Brief oraz charakteryzującej się wysokim poziomem artystycznym, użytecznością oraz reprezentacyjnością. Praca musi być możliwa do wydrukowania w formacie B1.

Projekt dodatkowo musi zawierać:

 • opis idei — czym jest projekt i jaka idea mu przyświeca, co autor/ autorka chciał/ a osiągnąć, jakie reakcje wywołać,
 • opis technologii realizacji projektu;
 • kosztorys realizacji projektu — kosztorys kalkulacji kosztów wykonania, w tym zakupu materiałów, zgodnie z kwotą budżetu (do 35 tys. zł),
 • instalacja powinna być całoroczna — oznacza to, że w założeniach realizacyjnych należy uwzględnić użycie odpowiednich materiałów (np. odpornych na wandalizm czy oddziaływanie warunków atmosferycznych na instalację przez okres jej eksponowania),
 • warunkiem udziału w konkursie jest wykorzystanie w projekcie między innymi materiałów z drewna i drewnopochodnych z certyfikatem z FSC,
 • dozwolone jest wykorzystanie innych materiałów, niepochodzących z drewna i drewnopochodnych w sposób wpisujący się w zrównoważony design — w ramach trzech zasad sustainable development, czyli pełniących wszystkie funkcje — ekologiczną, społecznokulturową i ekonomiczną,
 • instalacja powinna zmuszać odbiorców do myślenia i unaoczniać przekaz kampanii WWF,
 • instalacja może, ale nie musi wpisywać się w użyteczność publiczną,
 • uczestnicy konkursu mają się pełną swobodę artystyczną.

Każda osoba może przesłać dowolną ilość projektów, jednakże każdy projekt może być przesłany tylko jeden raz.

Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z organizatorem drogą elektroniczną, wysyłając email pod adres: zkowalczyk@wwf.pl

nagrody

I nagroda to realizacja zwycięskiego projektu instalacji na terenie Warszawy. Autor/ autorka zwycięskiego projektu weźmie udział w realizacji instalacji, sprawując nad nią nadzór merytoryczny i artystyczny.

Jury przewiduje także przyznanie dziesięciu wyróżnień, które wraz z projektem zwycięskim zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Warszawie.

kalendarium

 • termin przesyłania projektów — do 2 kwietnia 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników — 9 maja 2023 roku,
 • realizacja zwycięskiego projektu — do 30 listopada 2023 roku.

komisja konkursowa

Po zakończeniu konkursu organizator powoła komisję konkursową, która wybierze spośród przesłanych zgłoszeń jedną nagrodę główną i dziesięć wyróżnień.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.wwf.pl/zrownowazona-gospodarka-lesna

regulamin

https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Regulamin%20Konkursu%20WWF.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE