Międzynarodowy

termin składania prac

24.06.2023

Kultura Futura — Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości

organizator: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kultura Futura

Ruszył nowy konkurs dla artystów i projektantów — tematem konkursu jest Idea e-POLIS. Zgłoszenia do konkursu Biennale Kultura Futura 2023 przyjmnowane są do 31 maja 2023 roku.

Cel

Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z projektem Kultura Futura ogłosił otwarcie zgłoszeń do konkursu Biennale Kultura Futura 2023. Tematem konkursu jest Idea e-POLIS — próby połączenia sztuki nowych mediów z praktyką przemysłu kreatywnego i prognozami przyszłości. Projekt korzysta z dofinansowania w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich, jak i przez MKiDN oraz województwo Małopolskie.

Warunki

Prace muszą podlegać być prezentowane w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem okularów VR wraz z warstwą dźwiękową. Prace można zgłaszać do trzech obszarów przewodnich — rzeczywistości wirtualnej (virtual reality, VR), rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality, AR) oraz sztucznej inteligencji (artificial inteligency, AI).

Prace dopuszczone nie muszą być skończone, ale muszą znajdywać się w fazie zaawansowanej, aby dać szanse oceny jakości dzieła na etapie prezentacji. Pracę można zgłaszać do konkursu indywidualnie lub w grupach. Nie ma ograniczeń co do daty powstania i wykonania pracy, ale jak zostało wskazane w regulaminie, preferowane będą prace najnowsze. Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory wybrane przez Sąd Konkursowy.

Kalendarium

  • Zgłoszenia do konkursu — 24.06.2023
  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych — 30.06.2023
  • Obrady Jury — od 30.06.2023 do 19.07.2023
  • Publikacja werdyktu — 31.07.2023

Sąd Konkursowy

  • Alek Janicki — przewodniczący jury, AYA FUND
  • prof. Akiko Kasuya — Kyoto City University of Art
  • prof. Piotr Krajewski — PAN
  • prof. Andrzej Jajszczyk —WRO Center

warunki

https://kulturafutura.pl/konkurs

regulamin

https://kulturafutura.pl/files/2023-02/contest-regulations-biennale-epolis-2023.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE