Ogólnopolskie

termin składania prac

01.01.1970

Konkurs Laur Dostępności dla najlepszej inwestycji likwidującej bariery architektoniczne.

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Bank Gospodarstwa Krajowego | inwestor: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Bank Gospodarstwa Krajowego

Znamy wyniki konkursu Laur Dostępności. Podczas uroczystej gali przyznano trzy nagrody w dwóch kategoriach.

Laur Dostępności to konkurs, w którym nagrodzone zostaną inwestycje prowadzące do likwidacji barier architektonicznych, a także rozwiązania zwiększające dostępność istniejących budynków. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Cel

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które skorzystały z finansowania, realizując działania w ramach programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus, który jest kierowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk ukierunkowanych na likwidację barier architektonicznych oraz wyróżnienie najlepszych rozwiązań w zakresie dostosowywania budynków do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych.

Warunki

W konkursie mogą brać udział wyłącznie podmioty, które realizowały inwestycje z programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus. To przede wszystkim instytucje publiczne takie jak szkoły, szpitale, instytucje kultury, ale również spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy jak i instytucje pozarządowe.

Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:

  • Obiekt mieszkalny — w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
  • Obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych — który po przeprowadzonych zmianach wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych i rodzin z dziećmi.

W obu kategoriach laureat otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych, którą będzie mógł przeznaczyć na dalszą poprawę dostępności, uatrakcyjnienie obiektu i jego otoczenia lub inne działania sprzyjające integracji mieszkańców.

Obiekty można zgłaszać na stronie organizatora, do 16 czerwca 2023 roku. Przyznanie nagród odbędzie się w listopadzie.

warunki

http://www.niepelnosprawni.pl/laurdostepnosci

regulamin

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2107296;jsessionid=48320D70ECD77EE588C425A05BF074AC

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE