Międzynarodowy

termin składania prac

01.01.1970

Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

organizator: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury PK

Poznaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Do konkursu zgłoszono 70 projektów, a nagrodzono 7. I Nagrodę i 12 tys. zł otrzymał Piotr Mazur!

Dziekana Wydziału Architektury PK dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

cel

Jak czytamy w opisie konkursu — Architektura powinna być transhumanistyczna, stać na styku wielu dyscyplin, tworzyć ścisły związek ze środowiskiem, naturą, klimatem itp. Budynek staje się domem dla swoich użytkowników, zaspokajając ich potrzeby, a jednocześnie stymulując do działania i kreatywności. W szczególności budynek uniwersytecki jest ważnym miejscem, w którym można wymieniać myśli i doświadczenia oraz spotykać się z mistrzami sztuki [...]. Umiejętności takie jak kreatywność, komunikacja, współpraca, dyskusja, krytyczne myślenie i praca zespołowa stają się ważnymi elementami procesu uczenia się. Wymaga to otwartych, elastycznych i przyjaznych przestrzeni.

Celem konkursu jest zaproponowanie nowego budynku, który umożliwiłby organizację wykładów i wystaw, stworzyłby nowe możliwości spędzania czasu między zajęciami, a także oferowałby przestrzenie, w których studenci mogliby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania architektoniczne.

warunki

Konkurs jest jednoetapowyprowadzony w języku angielskim.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku architektura na uczelniach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Prace konkursowe mogą być przygotowywane indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 4 studentów w grupie) Prace powinny być przygotowane pod nadzorem nauczyciela akademickiego z uczelni uczestnika.

Obecny budynek główny Wydziału Architektury PK znajduje się na rozległej działce przy ulicy Podchorążych w Krakowie. Pomiędzy dawnym pałacem a ulicą znajduje się park, który w najbliższych latach przejdzie gruntowną przebudowę na podstawie projektu wyłonionego w konkursie przeprowadzonym w 2022 roku.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jedyna możliwa rozbudowa budynku uczelni może nastąpić na jego dziedzińcu, w miejscu istniejących oficyn i garaży. Okna frontowej części pałacu doświetlają główne ciągi komunikacyjne — korytarze. Skrzydła boczne mieszczą pomieszczenia biurowe i mniejsze sale wykładowe. Od północy dziedziniec graniczy z rozległymi terenami klubu sportowego WKS Wawel. Proponowany obiekt nie powinien ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń biurowych i sal wykładowych.

Poza jedną wielofunkcyjną przestrzenią organizator nie określa rodzaju i liczby pomieszczeń, które powinny znajdować się w projektowanym budynku, pozostawiając jego funkcję i kształt do decyzji uczestników. Uczestnicy mają do dyspozycji plany i wykaz pomieszczeń w istniejącym, historycznym budynku uczelni.

Nowy budynek powinien stanowić jego uzupełnienie i stwarzać nowe możliwości spędzania czasu pomiędzy zajęciami oraz oferować przestrzenie, w których studenci mogliby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania architektoniczne.

Obecnie dostępnych dla uczelni przestrzeniach brakuje sal warsztatowych i modelarskich, a także wielofunkcyjnej sali wystawienniczo-wykładowej, która byłaby w stanie pomieścić 250 osób.

Propozycja połączenia starej i nowej części jest postrzegana jako istotny element projektu.

Organizator zwraca uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowania budynku konieczne jest zapewnienie podziemnych miejsc parkingowych, do których dostęp ma być możliwy poprzez planowaną drogę zlokalizowaną na zachód od budynku.

Proponowany budynek powinien być elastyczny, zapewniając różne potencjalne zastosowania dla tych samych przestrzeni, od wystaw i prezentacji, pracy grupowej i zajęć po wykłady i konferencje. Propozycje powinny oferować nowoczesne i estetyczne rozwiązania

Obiekt powinien być otwarty i pozbawiony sztucznych barier oraz zgodny z trendem zrównoważonej architektury. Należy rozważyć wykorzystanie zrównoważonych materiałów, energooszczędnych systemów i przyjaznych dla środowiska strategii projektowych w celu zminimalizowania wpływu na środowisko i długoterminowych kosztów operacyjnych.

nagrody

 • I Nagroda — 12 000 zł, 
 • II Nagroda — 6 000 zł,
 • III Nagroda — 3 000 zł,
 • Dwa złote wyróżnienia — 1 000 zł,
 • Nagroda Specjalna — 2 000 zł,
 • Wyróżnienie honorowe.

kalendarium

 • rejestracja w konkursie — do 10 stycznia 2024 roku,
 • termin przesyłania prac — do 22 stycznia 2024 roku,
 • obrady jury — 24-26 stycznia 2024 roku,
 • prezentacja pokonkursowa i ogłoszenie wyników — 30 stycznia 2024 roku, godz. 12.00

jury

W skład jury konkursu wchodzą:

 • prof. Andrzej Szarata — rektor Politechniki Krakowskiej,
 • dr Łukasz Stożek, prof. PK — pełnomocnik dziekana ds. konkursów studenckich (przewodniczący),
 • prof. Kazu Blumfeld Hanada — werkstatt blumfeld _bau / kunst,
 • Tonje Værdal Frydenlund — Snøhetta,
 • Marek Kaszyński — MPOIA,
 • Magdalena Buczyńska-Zapała — SARP oddział Kraków,
 • Weronika Kowalska — przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Architektury Politechniki,
 • dr Małgorzata Hryniewicz — sekretarza konkursu.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne, karty identyfikacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://arch.pk.edu.pl/konkursy/lobzow-courtyard

regulamin

https://arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/LOBZOW_Terms-and-Conditions.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE