Bielsko-Biała

termin składania prac

12.07.2024

„miasto__szczęśliwe”

organizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

cel

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim i tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej
innowacyjności i modernizacji regionu.

warunki

W konkursie będą oceniane projekty w fazie koncepcji, wdrożenia, ale też projekty zrealizowane. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Prace będą oceniane w pięciu kategoriach

  • Produkt — projektowanie produktu
  • Komunikacja — projektowanie komunikacji
  • Koncepcje — projekty koncepcyjne
  • Bielsko-Biała — projekty związane z regionem Bielsko-Biała
  • Wyzwania — projekty rozwiązań konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała

nagrody

W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych, z czego nagroda główna 10 000 złotych.

kalendarium

  • Złożenie dokumentacji konkursowej w siedzibie organizatora — do 12.07.2024
  • Ogłoszenie wyników — październik 2024

sąd konkursowy

Sąd konkursowy, w skład którego wejdzie pięciu uczestników, zostanie powołany przez organizatora. W skład konkursu wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i organizatora. 

więcej informacji

warunki

https://projektarting.pl

regulamin

https://projektarting.pl/wp-content/uploads/2024/02/regulamin-Projekt-Arting-2024.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE