Środa Śląska

termin składania prac

31.08.2021

„Miasto z klimatem”. Konkurs na projekt drewnianego osiedla w Środzie Śląskiej

organizator: Polskie Domy Drewniane SA

Polskie Domy Drewniane S.A. pod patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska zapraszają pracownie architektoniczne z całej Polski do konkursu „Miasto z klimatem”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu proekologicznej koncepcji drewnianego osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji archiektoniczno-urbanistycznej modelowej tkanki miejskiej w postaci osiedla mieszkaniowego (systemowej zabudowy wielorodzinnej) wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną w Środzie Śląskiej. Głównym budulcem zabudowy mieszkaniowej ma być drewno.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wizją urbanistyczną osiedla zaprezentowaną w formie graficznej w postaci szkicu odręcznego lub wstępnej wizualizacji komputerowej. Po wstępnej ocenie jury pięć najlepszych propozycji zostanie dopuszczonych do drugiego etapu. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden projekt. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 09.06.2021 r. do godz. 12:00
  • Rozstrzygnięcie I etapu: 23.06.2021 r.
  • Termin składania prac w II etapie: 31.08.2021 do godz. 12:00
  • Ogłoszenie wyników: 15.09.2021 r.

nagrody

  • I nagroda: 50 000 zł
  • II nagroda: 30 000 zł
  • III nagroda: 20 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.pddsa.com.pl/content/download/326/file/REGULAMIN%20KONKURSU%20Z%20ZA%C5%81%C4%84CZNIKAMI%201-19.zip

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE