Iwano-Frankiwsk

termin składania prac

30.01.2024

Reinterpretacja przestrzeni. Międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: Narodowе Stowarzyszeniе Architektów Ukrainy, Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy i Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska ze wsparciem Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska ogłosili międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym poszukiwane są pomysły na rewitalizację historycznej przestrzeni zespołu dawnego Pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku i stworzenie interaktywnej przestrzeni kultury.

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy i Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska ze wsparciem Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska ogłosili międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym poszukiwane są pomysły na rewitalizację historycznej przestrzeni zespołu dawnego Pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku i stworzenie interaktywnej przestrzeni kultury.

cel

Obszar, na którym znajduje się kompleks, jest jednym z najstarszych w mieście, powstał podczas budowy miejskich fortyfikacji w latach 80. XVII wieku. Powstała na tym terenie zabudowa wnoszona była w między XVII a XIX wiekiem (część mieszkalna) i po roku 1804 (część szpitalna).
 
Celem konkursu jest promocja założenia i adaptacja dawnego zespołu Pałacu Potockich na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością dowolnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej struktury.

warunki

Zadaniem konkursowym jest zdefiniowanie najlepszej organizacji istniejącego założenia, znalezienie rozwiązań projektowych i utworzenie zarówno otwartych, jak i zamkniętych wielofunkcyjnych przestrzeni.
 
Organizatorzy zakładają między innymi ujednolicenie przestrzeni na zewnątrz budynków wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonów, architektury krajobrazu lub przy pomocy struktur kryjących czy konstrukcji mobilnych, troskę o zachowanie historycznej struktury urbanistycznej i genius loci miejsca, a także stworzenie możliwości bezpiecznego pobytu zwiedzających w razie możliwych uderzeń rakietowych.
 
Jury konkursowe oceniać będzie projekty na podstawie ich zgodności z celem i zadaniami konkursu, a także oryginalności koncepcji uwzględniających kontekst historyczny.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 70 000 hrywien
 • II Nagroda — 50 000 hrywien
 • III Nagroda — 30 000 hrywien
 • trzy nagrody honorowe — 10 000 hrywien każda

kalendarium

 • Termin zakończenia rejestracji udziału w konkursie: 30 września 2023 roku, godz. 23:59 GMT
 • Termin składania prac konkursowych: 31 stycznia 2024 roku, godz. 12:00 GMT
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 12 lutego 2024 roku

sąd konkursowy

 • Wołodymyr Gajdar – (Ukraina) Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac”, szef Iwano-Frankiwskej regionalnej organizacji Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy
 • Larysa Poliszczuk – (Ukraina) przedstawicielka klienta, architektka, specjalistka ds. lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Anna Serbin – (Ukraina) przedstawicielka klienta, architektka, specjalistka ds. lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Aleksander Czyżewski – (Ukraina) Przewodniczący Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy
 • Kyle Gallagher – (Irlandia) architekt krajobrazu, SKG Landscape Design
 • Natalia Mysak – (Ukraina) architektka, Drozdow i partnerzy
 • Mariusz Ścisło – (Polska) Wiceprezes SARP, FSP Arcus
 • Oksana Sawczuk – (Belgia) architektka, Uniwersytet Hasselt
 • Artur Prokipczuk – (Ukraina) Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska
 • Daria Spytska – (Francja) architektka, Wilmotte&A
 • Konstantin Gorcza – (Rumunia) architekt, specjalista ds. zabytków, Prezes Rumuńskiej Izby Architektów – Oddział Północno Wschodni
 • Bogdan Hoj – (Ukraina) architekt, A7 Architects

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://picpalace.com.ua/contest

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/1_BM0lX1xZMj7jdKkmclqJZJljmiS3BkY

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE