Bruksela

termin składania prac

31.05.2021

Nagroda Nowego Europejskiego Bauhausu 2021

organizator: Komisja Europejska

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu. Jego celem jest prezentacja i promocja ciekawych rozwiązań twórczych będących odpowiedzią na problemy i wyzwania współczesnego świata. Prace konkursowe będą oceniane w dziesięciu kategoriach. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma 30 000 euro.

cel

Celem konkursu o Nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu jest poszukiwanie, prezentacja i promowanie twórczych rozwiązań będących odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Konkurs ma zachęcić uczestników do opracowania koncepcji nowatorskich i proekologicznych.

warunki

W konkursie mogą brać udział osoby oraz zespoły z terenu UE, jak i spoza – pod warunkiem, że praca konkursowa jest realizowana w UE.

Uczestnicy mogą składać prace w 10 kategoriach:

 • Techniki, materiały oraz procesy budowlane i projektowe
 • Budowanie zgodnie z ideą obiegu zamkniętego
 • Koncepcje uwzględniające wpływ środowiska zbudowanego na przyrodę
 • Zrewitalizowane obszary miejskie i wiejskie
 • Produkty i styl życia
 • Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe
 • Miejsca spotkań i interakcji
 • Kultura, sztuka, społeczności
 • Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie
 • Interdyscyplinarne modele kształcenia

  W rywalizacji o tytuł Wschodzącej Gwiazdy Nowego Bauhausu mogą brać udział studenci oraz młodzi twórcy (do 30. roku życia). W zgłoszeniu powinni załączyć swoje koncepcje poświęcone tematowi transformacji ekologicznej.

kalendarium

 • Termin wysyłania zgłoszeń: 31.05.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna w każdej z 10 kategorii: 30 000 euro
 • Nagroda w kategorii Wschodząca Gwiazda Nowego Europejskiego Bauhausu: 15 000 euro

więcej informacji

Więcej na stronie organizatora.

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE