Ogólnopolski

termin składania prac

31.03.2024

1. edycja konkursu o nagrodę za osiągnięcia w działalności urbanistycznej w północnej Polsce

organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Gdańsku, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego, zasłużonego urbanisty, architekta, naukowca i dydaktyka.

Z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego, zasłużonego urbanisty, architekta, naukowca i dydaktyka.

cel

Celem nagrody, jak czytamy w regulaminie, jest podkreślenie rangi urbanistyki w kształtowaniu środowiska życia człowieka i społeczeństwa oraz roli urbanistów w tym zakresie.

warunki

Nagroda im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego przyznawana jest architektom i urbanistom za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze i popularyzatorskie w zakresie urbanistyki w północnej Polsce.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby fizyczne.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

Nagroda ma charakter honorowy.

kalendarium

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 marca 2024 roku na adres: tup.gdansk@gmail.com

sąd konkursowy

Nagrodę przyzna kapituła, w skład której wejdzie czterech ekspertów wybranych przez Zarząd Gdańskiego Oddziału TUP i Władze Wydziału Architektury spośród członków lub pracowników w tych samych proporcjach. 

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://tup.org.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-pierwszej-edycji-nagrody-imienia-profesora-wieslawa-gruszkowskiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dzialalnosci-urbanistycznej-w-polnocnej-polsce/

regulamin

https://tup.org.pl/wp-content/uploads/Regulamin-nagrody-imienia-Profesora-Gruszkowskiego.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE