Małopolska

termin składania prac

31.10.2022

11. edycja konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

organizator: Województwo małopolskie

Wystartowała 11. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych, współczesnych realizacji architektonicznych sprzyjających ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Organizatorem konkursu jest województwo małopolskie działające we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

Wystartowała 11. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych, współczesnych realizacji architektonicznych sprzyjających ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Organizatorem konkursu jest województwo małopolskie działające we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promowanie współczesnej architektury wysokiej jakości poprzez nagrodzenie autorów i inwestorów najlepszych realizacji architektonicznych wpisujących się w kulturowy krajobraz Małopolski.

Nagrodzone obiekty powinny być zrealizowane zgodnie z zasadą ładu przestrzennego, kształtować przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne. Obiekty powinny także w sposób twórczy i nowatorski nawiązywać do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

warunki

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Do konkursu mogą być zgłaszani projektanci lub zespoły projektantów oraz inwestorzy obiektów architektonicznych, lub zespołów obiektów architektonicznych, które: są usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, są nowo projektowane, zostały zrealizowane i oddane do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych od momentu ogłoszenia konkursu.

Obiekty zgłaszać można w trzech kategoriach: Architektura użyteczności publicznej, Architektura mieszkaniowa, Przestrzeń publiczna.

Konkurs nie dotyczy remontów i rewitalizacji obiektów, w których nie nastąpiło istotne przekształcenie ich formy zewnętrznej oraz konserwacji obiektów architektonicznych, którym przywraca się ich stan pierwotny.

 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin.

kalendarium

  • Termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych: do 31 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: sarp@sarp.krakow.pl.

nagrody

Projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom realizacji nagrodzonych w konkursie, przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy i statuetki. Najlepsze realizacje architektoniczne otrzymają pamiątkowe tablice do umieszczenia bezpośrednio na wyróżnionym obiekcie.

komisja konkursowa

  • Stanisław Bisztyga – Radny Województwa Małopolskiego
  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  • prof. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • prof. Urszula Forczek-Brataniec – Prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
  • Bartosz Haduch – projektant, laureat konkursu w 2020 roku
  • Ewa P. Porębska – Redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura-murator”
  • Małgorzata Tomczak – Redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”
  • dr Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

https://www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl/

regulamin

https://www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl/

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE