Katowice

termin składania prac

30.06.2021

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021

organizator: Zarząd Województwa Śląskiego, SARP Katowice, TUP Śląsk

Zarząd Województwa Śląskiego, SARP Katowice i TUP Śląsk zapraszają do udziału w 22. edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Zgłaszać można realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

cel

Konkurs dresowany jest do gmin i powiatów prowadzących określoną politykę przestrzenną, a także do projektantów i inwestorów uczestniczących w tym procesie. Jego celem jest promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzeń publiczną, wzmacniających odporność na zmiany klimatu i poprawiających jakość życia mieszkańców regionu. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickim oddziałem SARP i śląskim oddziałem TUP. Odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

warunki

Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, których zakończenie lub użytkowanie, zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2020 roku. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić samodzielny etap większego przedsięwzięcia pod warunkiem, że ich zakończenie lub użytkowanie zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2020 roku.

kalendarium

Termin składania prac: 30.06.2021 r.
Ocena prac: 01.08 - 10.09.2021 r.
Plebiscyt publiczności: 01-31.08.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 09/10.2021 r.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są inwestorom, jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których zlokalizowane są nagrodzone/wyróżnione inwestycje oraz projektantom nagrodzonych/wyróżnionych realizacji. Liczbę nagród i wyróżnień ustala jury w zależności od liczby i poziomu zgłoszonych realizacji. Łączna pula nagród finansowych wynosi 60 000 zł.

sąd konkursowy

Przewodniczący Jury – Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://npp.slaskie.pl/download/content/8191

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE